Čínská vesnice skrývá doposud nevyřešenou záhadu, proč se zrovna zde rodí tolik trpaslíků

Čínská vesnice skrývá doposud nevyřešenou záhadu, proč se zrovna zde rodí tolik trpaslíků | zdroj: mysteriousuniverse.org


Tajemná čínská vesnice je plná trpaslíků

TÉMATA: čína | extrémy | nemoci | genetické mutace

user-avatar

Tomáš Chalupa

19. 06. 2018 | 08:05

Čínská vesnice Jang-s' se nachází v zapadlém koutu provincie Sečuan. Nikdo by nejspíš o této malé zemědělské vísce neslyšel, kdyby její obyvatelé nebyli zvláštní. Téměř všechny je možné označit za trpaslíky.

Vesnice má 80 stálých obyvatel. Více než polovina z nich je neobvykle malého vzrůstu. Nejvyšší z nich měří 1,25 metrů, nejmenší pak 0,68 metrů. Vesnice se nedá nazvat jinak než jako vesnice trpaslíků. Nejde o pár jednotlivců, ale o desítky lidí.

O podivných malých lidech se zmiňovali cestovatelé už v 19. století, když projížděli touto vesnicí. V roce 1947 do vesnice zavítal britský vědec Karyl Robin Evans. V roce 1951 pak vesnici Jang-s' objevil okolní svět. Mnoho cestovatelů chtělo na vlastní oči vidět trpaslíky z této obce.

Záhadou je, proč se tito trpaslíci rodí jen v této vesnici. V žádné z okolních vesnic tento problém nemají, pouze v Jang-s'. Lidé zde prokazatelně trpí dwarfismem, ovšem v míře, která je naprosto neporovnatelná s obvyklým výskytem tohoto genetického onemocnění v lidské populaci. Obyvatelé čínské vesnice

Vědci už zkoušeli leccos. Odebírali genetické vzorky, zkoumali místní půdu, ovzduší. Nic z toho nevedlo k odpovědi na otázku, proč je tato vesnice postižená tímto onemocněním. Vědci přiznávají, že odpověď nemají. Místní lidé ale odpověď mají, a to hned několik. Podle nich za to mohou Japonci, kteří zde za druhé světové války prováděli lékařské pokusy. Podle jiných zde dokonce provedli několik útoků bojovým plynem. Někteří lidé se domnívají, že je to kletba, kterou na ně seslali jejich předkové za to, že nebyli správně pohřbeni. A další spojují nemoc s údajným výskytem velmi vzácné černé želvy, která se prý objevila v oblasti v době, kdy se zde začaly rodit postižené děti. To jsou ale jen zkazky, které se nepodařilo ověřit. Místní stařešinové tvrdí, že vesnice nebyla vždy taková, v dřívějších dobách se zde rodily zcela normální zdravé děti. Pak se ale objevila jakási záhadná choroba a začali se rodit trpaslíci. A tak to již zůstalo. Dobrou zprávou je, že mladší generace vykazují stále méně těchto růstových poruch a zdá se, že nemoc je na ústupu a postupně slábne.

user-avatar

Tomáš Chalupa

19. 06. 2018 | 08:05

Zavří­t reklamu