Tajnou chodbou se vcházelo do svatyně.

Tajnou chodbou se vcházelo do svatyně. | zdroj: ancient-origins.net


Tajemná chodba byla objevena pod legendární metropolí Chetitské říše

TÉMATA: archeologie | objevy | turecko | chetité

user-avatar

Yvonne K.

5. 09. 2016 | 10:00

Turečtí archeologové oznámili objev starobylého tunelu v Alacahöyük, kde ve starověku stávalo hlavní město Chetitské říše – Chattušaš. Tunel je 2300 let starý a byl tajnou chodbou, která vedla do svatyně.

Na tunel archeologové narazili při výzkumu svatyně objevené v roce 2014. Podle všeho nepůjde o jediný tunel tohoto typu, který vedl pod městem. “Tato nová poterna potvrzuje existenci dalších poteren v Alacahöyük,” řekl pro Hurriyet Daily šéf vykopávek Aykut Çınaroğlu z Ankarské univerzity. “Provádíme právě teď vykopávky, ještě jsme neskončili. Začali jsme od brány vedoucí do svatyně a zkoušeli ji otevřít. Je to poterna z doby před téměř 2300 lety. Zatím jsme vykopali 23 metrů, ale myslíme, že je delší,” dodává archeolog. Podle něj se poterny budovaly pod královským palácem a sahaly až do města. “Předtím jsme našli klínovou destičku, na které byl vyobrazen král, jak vysvětluje kněžím, co dělat během obřadů. Tento tajný tunel mohl mít posvátnou úlohu,” naznačuje Çınaroğlu. Trosky starověké metropole Chattušaš

Na Chattušaš poprvé upozornil v roce 1835 W. C. Hamilton, ale vážně se jím začali turečtí archeologové zabývat až od roku 1907. V rozvalinách starověkého města byly objeveny archivy obsahující na pětatřicet tisíc hliněných tabulek popsaných klínovým písmem. Vědcem, který se nejvýrazněji zasloužil o poznání historie dlouho utajeného národa, se stal bezesporu český rodák Bedřich Hrozný, jemuž se roku 1913 podařilo tuto řeč rozluštit.

 

user-avatar

Yvonne K.

5. 09. 2016 | 10:00

Zavří­t reklamu