Fotka ze syrských novin ukazuje ženu distribuující oblečení dětem uprchlíků.

Fotka ze syrských novin ukazuje ženu distribuující oblečení dětem uprchlíků. | zdroj: aa.com.tr


Sýrie za druhé světové války poskytla útočiště uprchlíkům z Evropy

TÉMATA: uprchlíci | evropa | sýrie | druhá světová válka

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 03. 2020 | 10:00

Naše politika vůči Sýrii je jednoduchá – ani jeden uprchlík k nám nesmí. Je štěstí, že podobnou doktrínu neuplatňovala Sýrie vůči Evropě v roce 1944. Tehdy naopak poskytla azyl všem Evropanům, kteří to potřebovali.

Na Střední východ prchali Evropané z východní Evropy a z Balkánu. Už v roce 1942 ustanovili Britové agenturu Middle East Relief and Refugee Administration (MERRA). Do Palestiny a zejména Sýrie tak prchaly desetitisíce lidí z východní Evropy, Balkánu a Řecka. Každý příchozí uprchlík prošel nejprve lékařskou prohlídkou a pak byl poslán do příslušného tábora. Rodiny bydlely pohromadě v rodinném táboře, zvláštní část byla vyhrazena pro děti bez doprovodu; svobodní muži a ženy bydleli rovněž samostatně.

Jeden z největších táborů byl v Aleppu. Po roce 1944 začala platit v táboře volnější pravidla, takže uprchlíci po relativně krátké době mohli tábor opouštět a chodit do ulic města a na trhy. Nebyli ve svém pohybu nijak zásadně omezeni.

Palestina, Sýrie a Egypt nebyly jedinými destinacemi na Blízkém východě, kam směřovali uprchlíci z Evropy. Až 300 000 jich našlo útočiště také v Íránu.

Svět obletěla fotografie z titulní strany iránských novin, na které je syrská žena vydávající oblečení dětem řeckých uprchlíků. Právě Řeků bylo v táborech v Sýrii nejvíce. Prchali tam před nacisty, kteří do země vtrhli společně s Italy.

Osudy evropských uprchlíků v Sýrii jsou dnes zapomenuty a mnoho se o nich neví. Je to škoda, protože možná bychom získali zajímavé srovnání s tím, jak přistupujeme k uprchlíkům z válečných oblastí dnes my. Naše heslo, nesmí sem ani jeden, je z tohoto pohledu těžko obhajitelné.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

30. 03. 2020 | 10:00

Zavří­t reklamu