válkaČeskoslovenskoobjevy

Syndrom „zlomeného srdce“ je skutečná diagnóza. Dokonce na ni můžete zemřít

Syndrom „zlomeného srdce“ je skutečná diagnóza. Dokonce na ni můžete zemřít
Zdroj: livescience.com

Zlomené srdce je pojem dobře známý z románů a textů písniček. Velké duševní trauma, způsobené například právě nešťastnou láskou, nám ale skutečně může přivodit zdravotní potíže, které v ojedinělých případech končí i smrtí.

Simona Knotkova 29. listopadu 2018

Ač se to na první pohled může jevit jako vtip, syndrom zlomeného srdce (jinak uváděný též jako tako‑tsubo kardiomyopatie) je skutečná diagnóza, která nám v hraničních případech může přivodit závažné komplikace. Dochází k němu u jedinců, kteří prodělali silný emoční, duševní či fyzický stres vyvolaný například nešťastnou láskou, ztrátou milované osoby nebo dlouhodobým životním strádáním. Svými symptomy připomíná infarkt. Postižená osoba cítí bolest na hrudi, špatně se jí dýchá a může i upadnout do bezvědomí. Na vině je dočasné zvětšení a oslabení levé komory srdeční, což způsobuje nepravidelné čerpání krve. Na rozdíl od infarktu však nedochází k ucpání srdečních tepen, a pokud je včas zahájena léčba, nevznikají žádné trvalé následky.

Jak ovšem ukazuje studie provedená lékaři z Univerzitní nemocnici v Curychu, komplikace nastávají v případě, že pacient utrpí takzvaný kardiogenní šok, stav, při kterém srdce není schopno dostatečně čerpat krev do aorty. Následuje pokles tlaku krve, hypoperfuze (snížené prokrvení tkání) a v 80 až 90 procentech nastává smrt. Podle statistik dochází k šoku v jednom z deseti případů syndromu zlomeného srdce. Tým badatelů analyzoval databázi s více jak dvěmi tisíci pacienty s prodělanou diagnózou a našel mezi nimi dvě stovky jedinců, kteří tento šok prodělali.

U této skupiny byla zaznamenána podstatně větší úmrtnost. Zatímco u syndromu zlomeného srdce bez kardiogenního šoku skončila úmrtím 2 % případů, s kardiogenním šokem se úmrtnost zvýšila na 24 %. Jedinci, kteří šok přežili, také neměli zdaleka vyhráno. Následky vážného srdečního stavu způsobily, že v úseku pěti let byla u nich o třicet procent vyšší úmrtnost než u skupinky bez utrpěného šoku. Zajímavostí je, že průměrný věk pacientů s rozvinutým šokem (63 let) byl nižší než průměrný věk pacientů bez šoku (67 let). K šoku také nejčastěji docházelo v případech, kdy byl příčinou syndromu fyzický stresor jako například nemoc, bolest, špatná životní úroveň nebo dlouhodobý pobyt v nezdravém prostředí.

V budoucích studiích se výzkumníci chtějí zaměřit na nejlepší způsob léčby pro jedince se syndromem zlomeného srdce a kardiogenním šokem, a to jak v krátkodobém, tak dlouhodobém časovém úseku.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu