Syndrom K byla vymyšlená nemoc.

Syndrom K byla vymyšlená nemoc. | zdroj: amusingplanet.com


Syndrom K - záhadná nemoc, která děsila nacisty

TÉMATA: druhá světová válka | židé | itálie | nemoci

user-avatar

Tomáš Chalupa

23. 02. 2020 | 11:00

V roce 1943 začali Němci stahovat smyčku kolem židů žijících v Itálii a začali je po tisících odvážet do koncentračních táborů. Právě v té době se ale mezi židovskou populací začala šířit tajemná nemoc zvaná Syndrom K.

Nemoc řádila výhradně v nemocnici Fatebenefratelli umístěné na ostrově uprostřed řeky Tibery. Tahle nemocnice už má s podobnými epidemie své zkušenosti, v 17. století sloužila jako karanténa pro lidi nakažené morem, v roce 1832 tam zase byli umisťováni pacienti stižení cholerou.

Syndrom K byl ale cosi jiného. Žádné lékařské odborné knihy se o něm nezmiňovaly a mimo personál nemocnice Fatebenefratelli o něm nikdo neslyšel. Zdálo se, že to bude něco podobného jako Kochův syndrom, což byla v podstatě tuberkulóza. Nemoc, která v té době děsila celý kontinent. Když se němečtí vojáci dobývali do nemocnice, aby ji zkontrolovali, doktoři jim vysvětlili, že uvnitř jsou těžce nemocní pacienti nakažení tímto syndromem, který je navíc silně infekční. A tak Němci raději zase odtáhli. Pravdou je, že Syndromem K trpěli výhradně židé a zachránil jim život, protože jinak by byli odvezeni do koncentračních táborů.

Nemoc ve skutečnosti vymyslel Giovanni Borromeo, hlavní lékař nemocnice. Společně s ostatními lékaři udělal z nemocnice útočiště pro židy a jiné pronásledované osoby a těmto lidem stanovoval právě diagnózu Syndromu K. Nemocnice takto poskytovala útočiště už od roku 1938, kdy byly v Itálii schváleny protižidovské zákony. Největší příliv židů nastal ale právě v roce 1943, kdy Němci provedli velký zátah přímo v římském ghettu. Zoufalí židé prchali do nemocnice, kdy jim byly vystavovány falešné lékařské dokumenty na Syndrom K. Písmeno K nemělo nic společného s Kochovým syndromem, ale zvolili ho podle jména vrchního německého velitele v Itálii Alberta Kesselringa a také podle vrchního velitele v Římě Herberta Kapplera.

Syndrom K byl popisován jako neurologické onemocnění, jehož příznaky zahrnovaly křeče, demenci, ochrnutí a nakonec smrt zadušením. Když nacisti navštívili nemocnici, byli pacienti poučeni, aby hodně kašlali, až budou vojáci procházet kolem dveří. Trink fungoval. „Nacisté si mysleli, že se jedná o rakovinu nebo tuberkulózu, a uprchli jako králíci,“ řekl Dr. Vittorio Sacerdoti během rozhovoru s BBC v roce 2004, šedesát let po události.

Kolik lidí se podařilo takto zachránit, se dodnes přesně neví, počet se odhaduje na stovku.

Po válce byl Borromeo vyznamenán řádem Řádem Za zásluhy a stříbrnou medailí. Zemřel v roce 1961 ve své nemocnici. Posmrtně mu byl udělen také židovský titul Spravedlivý mezi národy.

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

23. 02. 2020 | 11:00

Zavří­t reklamu