Badatelé zkoumají jeden z nejdůležitějších objevů 20. století.

Badatelé zkoumají jeden z nejdůležitějších objevů 20. století. | zdroj: dailymail.co.uk


Největší puzzle na světě: Vědci se pokouší dát dohromady tisícovky nalezených svitků od Mrtvého moře

user-avatar

Simona Knotková

2. 03. 2016 | 12:30

Svitky od Mrtvého moře jsou předmětem zkoumání vědců už od čtyřicátých let minulého století. Díky nejmodernějším technologiím se dílky starověké skládačky konečně dávají dohromady.

Svitky byly nalezeny v několika jeskyních okolo Mrtvého moře. Nejvíce z nich se našlo v Kumránu, kde byly roku 1947 objeveny třemi beduíny. Poté, co se je snažili prodat, se svitky dostaly do rukou badatelů z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Ti v nich rozpoznali část biblického textu. Následně se rozběhlo další pátrání a svitky byly nalezeny také v údolí Nachal Darga, u starověké pevnosti Masada a na několika dalších místech Judské pouště.

Jedná se o velmi rozsáhlou sbírku starověkých fragmentů, která lidstvo může obohatit o cenné historické poznatky. Proces zkoumání je ale časově i technicky náročný. Z některých svitků zbyly jenom milimetrové kousíčky papíru nebo pergamenu a během ruční manipulace existuje riziko jejich poškození. Momentálně je známých asi dvacet tisíc fragmentů. Podle badatelů je jejich skutečný počet ale ještě daleko větší.

Mezi svitky bylo nalezeno přes dvě stě padesát biblických textů. Jedná se o nejstarší dochované části hebrejské bible. 

"Použitím té nejnovější zobrazovací technologie jsme dali dohromady už kolem šestnácti tisíc fragmentů. Několik tisíců je ale ještě stále před námi. Zatímco největší svitky mají kolem jedenácti metrů, nejmenší nedosahují ani čtverečního centimetru. Právě tyto kousíčky mohou být ale nejdůležitější, stejně jako můžou pocházet z textů, které dosud neznáme. Vědci zapojení do tohoto projektu vyvíjí nástroje, jež by nám to měly usnadnit," říká doktor Pnina Shor, vedoucí výzkumů z Izraelského památkového úřadu. Svitky přirovnává k obrovskému puzzle.

Svitky jsou napsány v hebrejštině a jejich původ se datuje do období 300 let př. n. l. až po první století našeho letopočtu.

témata

user-avatar

Simona Knotková

2. 03. 2016 | 12:30

Zavří­t reklamu