válkaČeskoslovenskoobjevy

Švédští archeologové narazili na zlato. Pomůže jim rozluštit záhadu brutálního masakru?

Švédští archeologové narazili na zlato. Pomůže jim rozluštit záhadu brutálního masakru?
Zdroj: thelocal.se

Vědci, kteří se několik let snaží poskládat hororový příběh, jenž se v 5. století odehrál na švédském ostrově Ölandu, mají další střípky do skládačky. Nedávno nalezené zlaté prsteny a mince mohou vrhnout nové světlo na historii této oblasti a objasnit motivy, které vedly k hromadnému vyvraždění zdejších obyvatel.

Yvonne Pokorná 31. října 2017

Něco hrozného se událo na ostrově Ölandu před 1500 lety. U oválné pevnosti (ringfortu) Sandby Borg archeologové v roce 2010 narazili na ostatky lidských těl. Pravděpodobně stovky lidí byly zabity při útoku na tuto pevnost. Někteří měli ústa zacpaná ovčími a kozími zuby. Podle šéfky výzkumu Heleny Victorové se těmto jedincům dostalo “ponížení horšího než smrt”.

Pozůstatky ringfortu v Sandby Borgu

Pozůstatky ringfortu v Sandby Borgu

Při prozkoumávání místa, které až do roku 2010 zůstalo prakticky nedotčené, se archeologům naskytl další děsivý pohled do historie, když nalezli těla dvou lidí ležících vedle dveří do jednoho z příbytků. Zjevně byli povražděni, když se snažili utéct před útočníky. “Myslím, že byli nějakým způsobem obklíčeni, a lidé za nimi vběhli do domu, aby je zabili, takže neměli šanci se zachránit. Je to víc než zamrzlý okamžik, který běžně objevujete v archeologii… Něco strašlivého se stalo a v tu chvíli se všechno zastavilo,” popisuje situaci Helene Wilhelmsonová z Lundovy univerzity ve Švédsku.

Těla zabitých nikdo nepohřbil, zůstala ležet tak, jak byla, ponechána rozkladu. To znamená, že útok byl náhlý a brutální.

Mince s portrétem císaře Valentiniana III.

Mince s portrétem císaře Valentiniana III.

Nedávno nalezená zlatá mince potvrzuje předchozí hypotézu, že obyvatelé ostrova byli v kontaktu s Římskou říší. Mince byla zhotovena na počest západořímského císaře Valentiniana III. (419–455), který je na jedné její straně vyobrazen, jak pokládá nohu na hlavu barbara, což byl běžný mincovní motiv té doby.

Nejde o první nález cenností v tomto místě. Archeologové zde už dříve vykopali stříbrné brože a zvonce, zlaté prsteny, korálky z jantaru, skla a ozdobných ulit kauri. Záhadou tak je, proč si zlato a šperky útočníci nevzali. Badatelé míní, že bylo možná tabu vracet se do místa po tragické události. Dokonce i dobytek zamkli a nechali umřít, což je zvláštní vzhledem k době, kdy tyto komodity, tak vzácné na ostrovech, byly vysoce ceněny.

Jedna z nalezených broží

Jedna z nalezených broží

Objev dvou zlatých mincí přidává další tajemný prvek celé záhadě. Podle jejich velikosti lze totiž usuzovat, že patřily na prst ženy, ale žádné ženské kostry nebyly v celém areálu doposud nalezeny.

“Je pokaždé úžasné nalézt zlato – náš tým na tento den nikdy nezapomene,” prohlásila Helena Victorová. “Je to také velmi důležitý nález, protože teď víme mnohem víc o domu, kde byly tyto věci nalezeny. Zdá se, že mu příslušel nějaký zvláštní účel, možná to mohlo být sídlo náčelníka nebo menšího krále.”

Jedna z koster těch, kteří byli na místě zavražděni

Jedna z koster těch, kteří byli na místě zavražděni

Vědci se nyní domnívají, že právě bohatství mohlo být důvodem masakru u pevnosti Sandby Borg. Nikoli kvůli loupení, ale proto, že bohatství dávalo jejich majitelům vliv a moc, což znamenalo hrozbu pro jiné, a ti se je pak proto rozhodli vyvraždit. Pro příklady nemusíme chodit daleko – k podobné hrůze došlo o pět století později v Čechách, když Přemyslovci zatočili se Slavníkovci.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu