Rekonstrukce tváře muže ze Stonehenge | zdroj: YouTube/odnilsson.com


Švédský archeolog rekonstruuje tváře lidí z dávné minulosti

TÉMATA: archeologie | antropologie

user-avatar

Irena Gruberová

7. 10. 2015 | 09:45

V osobě Švéda Oscara Nilssona se pojí archeolog s umělcem. Ve svém ateliéru na předměstí Stockholmu vytváří hyperrealistické podobizny lidí, kteří žili dávno před námi a dlouho před vynálezem fotografie, takže jediné, co po nich zůstalo, byly jen jejich kosti. Z těch se však o dané osobě dá mnohé vyčíst.

Své archeologické sochy Nilsson vytváří podle originálních lebek a koster nebožtíků. Modeluje je z hlíny a následně odlévá do Acrystalu. Ve své tvorbě se řídí vědomostmi a znalostmi o době a místě, kde daná osoba žila, o kontextu a okolnostech nálezu jejích ostatků a podrobnými závěry osteologického a forenzního výzkumu. Výsledkem pak jsou trojrozměrné podobizny jedinců, které jsou tak realistické a živé, až máme chuť se jich zeptat: „Neznáme se odněkud?“

Tvář muže ze Stonehenge

Od roku 1996, kdy Nilsson své studio na předměstí Tumba založil, zrekonstruoval již přes padesát postav z minulosti – od muže z doby kamenné, jenž žil před 5 500 lety poblíž Stonehenge, přes mladou řeckou dívku, která zemřela v Aténách kolem roku 430 před naším letopočtem, až po šest utonulých mořeplavců z potopené válečné lodi ze 17. století. Jeho sochy dnes zdobí řadu muzeí po celém světě.

„Mou ambicí je je umožnit návštěvníkům muzeí co nejbližší kontakt s lidmi z minulosti,“ přibližuje Nilsson své záměry a pokračuje: „Historii tvoří skuteční lidé. Rekonstruováním jejich tváří jako bychom otevírali okno do minulosti a umožnili vidět lidi z historie takové, jak opravdu vypadali. Tvář sděluje bezprostředně svůj příběh pozorovateli a vytváří tak emocionální a personální spojení, jehož psaný text nikdy nedosáhne.“

 

user-avatar

Irena Gruberová

7. 10. 2015 | 09:45

Zavří­t reklamu