válkaČeskoslovenskoobjevy

Svatý kopeček v Mikulově je od nepaměti kultovním místem, jen místo modlení se tu kdysi divoce tancovalo

Svatý kopeček v Mikulově je od nepaměti kultovním místem, jen místo modlení se tu kdysi divoce tancovalo
Zdroj: mikulov.cz
+ 11 fotek+ 12 fotek

Jihovýchodnímu okraji města Mikulov vévodí pahorek s kapličkou zvaný Svatý kopeček. Lokalita s bohatou poutní historií a nejstarší křížovou cestou u nás byla v minulosti nejspíše spojená s pohanskými rituály k uctění boha úrody. A nejspíš se při nich divoce tancovalo. Ještě v 17. století se vrch objevuje pod německým názvem Tanzberg – Taneční kopec.

Václav Pokorný 2. června 2019

Svatý kopeček u Mikulova je výraznou krajinnou dominantou, která se může pochlubit také bohatou duchovní historií. Již téměř sto šedesát let je každoročně o první zářijové neděli cílem tradiční mariánské pouti se sochou Černé Loretánské Madony. V 17. století na jeho vrchol mířila procesí především v postní době a o velikonočním týdnu. Ještě dříve, než se stal křesťanským poutním místem, býval Svatý kopeček spojován s tajemnými pohanskými rituály.

Podle dobových literárních pramenů se na vrchu Tanzberg, jak znělo původní jméno dnešního Svatého kopečku, zejména prvního května a také o slunovratech měly odehrávat taneční obřady, spojené s kulty plodnosti a vegetace, něco jako antické bakchanálie. Při slavnostech se údajně nevázaně hodovalo a za doprovodu hudebních nástrojů tančilo. Odtud název vrchu Tanzberg-Taneční hora.

Když na mikulovský zámek přesídlil olomoucký biskup, kardinál František z Dietrichsteina (1570–1636), rozhodl se vrch přeměnit na významné poutní místo. V neděli 2. července roku 1623 – na svátek Navštívení Panny Marie – byl z jeho iniciativy položen a slavnostně vysvěcen na vrchu Tanzberg základní kámen nové kaple, zasvěcené svatému Šebestiánovi. Při té příležitosti také kardinál přejmenoval vrch Tanzberg na Svatý kopeček.

Výstavba této kaple se protáhla až do roku 1630, přičemž její renesanční architektura měla svou dispozicí odpovídat velechrámu svatého Petra v Římě. V této době byla na vrchol Svatého kopečku zřízena i první křížová cesta čítající sedm kapliček. Křížové cesty byly v té době novinkou, měly nahrazovat pouť do Jeruzaléma k Božímu hrobu. Poutníkům jednotlivá zastavení připomínají pašijové události spojené s umučením Ježíše Krista od odsouzení až po ukřižování a uložení do hrobu.

Samotný Svatý kopeček, vysoký 363 metrů, není dnes jen poutním místem, ale i chráněnou přírodní rezervací. Je tvořen převážně jurskými vápenci a návštěvníci v jeho areálu narazí na rozmanitou faunu a floru. Z jeho vrcholu je neopakovatelný výhled do širokého kraje, který může citlivému jedinci napovědět, že šlo o místo dříve spojené s magickými rituály.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu