Pangea rovněž zanikla tak, že se rozlámala na menší kontinenty

Pangea rovněž zanikla tak, že se rozlámala na menší kontinenty | zdroj: iflscience.com


Superoceán se kdysi vsákl do země, může se to stát znovu

TÉMATA: pangea | geologie | zemské desky | oceány

user-avatar

Tomáš Chalupa

9. 03. 2019 | 12:00

Před 700 miliony let existoval obří kontinent nazývaní Rodinia. Pak ale došlo k ohromné změně, kdy se celý oceán propadl do země. Podle vědců by se to mohlo zase opakovat.

Rodinia byl kontinent, který předcházel slavnější Pangee. Podle vědců z univerzity v Perthu ale nedocházelo k formování těchto superkontinentů postupně, ale velmi rychle při ohromných posunech tektonických desek, které způsobovaly, že se celé oceány dostávaly do zemského pláště. Šlo o obří tektonické pohyby nevídaných rozměrů.

K těmto změnám docházelo poměrně pravidelně každých 600 milionů let. První superkontinent se nazýval Nuna a existoval před 1,6 miliardami let. Nuna se rozpadla a vznikla Rodinia, k čemuž došlo před 900 miliony let. Za dalších 200 milionů let došlo k onomu masivnímu zlomu tektonických desek a Rodinia se rozpadla. Před 320 miliony let se pak zformovala Pangea a z ní vznikly dnešní kontinenty a celé uspořádání světa, jak jej jako lidstvo známe.

Podle vědců existují určité vzorce cirkulace zemských desek, ke kterým dochází každých 600 milionů let. V podstatě si lze tento vzorec představit tak, že nejprve existuje superkontinent obklopený superoceánem. V určité chvíli dojde k rozlomení superkontinentu a jednotlivé části jsou odděleny menšími oceány. Tak v podstatě vypadá Země dnes. Pak ale dojde právě v těchto oceánech k sérii zlomů a oceánské desky se začnou zasouvat do zemského pláště. A oceán zmizí. Tím dojde ke zformování nového superkontinentu a celý proces začíná nanovo.

Otázkou je, zda bude tento vzorec fungovat i nadále. Vědci se domnívají, že Indický oceán a Atlantik, jakožto i část jižních moří, čeká stejný osud jako dávné oceány a postupně zmizí, zatímco Pacifik se bude zvětšovat do velikosti superoceánu. Stejně tak vznikne nový superkontinent, pro který už vědci mají jméno – Amasia.

V současnosti se přitom právě Pacifik mírně zmenšuje, ale tento trend by nemusel trvat dlouho. Ovšem je potřeba říct, že na pohyby desek, stejně jako i na proces formování superkontinentů existuje více náhledů a tento není jediný. Pokud dojde k nějakým dramatickým pohybům a oceán zanikne, bude to za tak dlouhou dobu, že se tím není třeba vzrušovat.

user-avatar

Tomáš Chalupa

9. 03. 2019 | 12:00

Zavří­t reklamu