válkaČeskoslovenskoobjevy

Sucho v Irsku odhalilo v poli stopy po pravěkém monumentu

Sucho v Irsku odhalilo v poli stopy po pravěkém monumentu
Zdroj: nytimes.com
+ 3 fotky+ 4 fotky

Letošní extrémně teplé a suché léto přineslo i svá pozitiva. Jedním z nich je objev tajemných kruhů na poli v Irsku, vyfocených dronem. Podle všeho jde o pozůstatek až 5000 let starého monumentu, takzvaného henge, kde se mohlo scházet i několik tisíc lidí.

Yvonne Pokorná 13. srpna 2018

Kruhy objevil irský spisovatel a žurnalista Anthony Murphy, který se zabývá záhadami pravěkého Irska. Ten vyslal 10. července dron vybavený fotoaparátem nad archeologickou lokalitu Brú na Bóinne, která patří mezi památky zapsané do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. To, co objevil na snímcích, jej překvapilo – 150 metrů široký kruh pravidelného tvaru. Podle Murphyho se jedná o pozůstatek obrovského kruhového areálu, kde jsou patrné stopy po dřevěných kůlech a jámách.

Ačkoliv Murphy nad stejným polem nechal přelétávat dron dříve již mnohokrát, nikdy si nevšiml ani náznaku něčeho, co bylo nyní tak jasné. Nečekaný objev neznámé památky s největší pravděpodobností umožnilo mimořádné sucho. V oblasti kolem Dublinu nebyly více než 40 dní významnější dešťové srážky, a vegetace tak byla sežehnutá slunečním žárem. Právě v místech, kam neolitičtí zemědělci před dávnými lety zabodli dřevěné kůly do země, se drželo více vlhkosti než v okolní půdě, takže tam obilí rostlo rychleji a bylo zelenější než jinde. Dřevěné ohrazení sice zcela shnilo, ale půda si zachovala své rozdíly, ty pak následkem sucha vystoupily na povrch v podobě rozdílného zbarvení vegetace. Obrysy kruhů po sklizni obilí pak samozřejmě zmizely.

Výzkum areálu komplikuje fakt, že pole je v soukromém vlastnictví a hospodaří se na něm. Podle archeologů by se v zemi s největší pravděpodobností našly kamenné nástroje, kosti zvířat a spálené dřevěné uhlí.

„Henge“ je povětšinou kruhový typ pravěkého monumentu, který se vyskytoval na britských ostrovech a v Bretani u Carnaku. Byl obklopen příkopem a valem, měl jeden, dva, ojediněle čtyři protilehlé vchody. Někde byl vytvořen z kamenů, jinde ze dřeva. Uvnitř něj se často nacházely megalitické stavby, hroby nebo kultovní jámy. Zřejmě souvisely s oslavou Slunce, které pronikalo dovnitř nejvíce při letní slunovratu. Nejznámější stavbou tohoto typu je Stonehenge v jižní Anglii.

Další články

Zavří­t reklamu