Stromy v USA migrují na západ, stojí za tím člověk a globální oteplování.

Stromy v USA migrují na západ, stojí za tím člověk a globální oteplování. | zdroj: mysteriousuniverse.org


Stromy v USA migrují na západ, souvisí to prý s globálním oteplováním

TÉMATA: rostliny | stromy | usa

user-avatar

Tomáš Chalupa

2. 06. 2017 | 13:00

Zatímco svět si v souvislosti s globálním oteplováním všímá spíše tajících ledovců v Arktidě a Antarktidě, v USA probíhá jiný, velmi záhadný fenomén. Podle výzkumu univerzity Purdue se stromy posledních 30 let v Americe vytrvale přesunují směrem na západ. Samozřejmě stromy samy neputují, ale jejich semena se dostávají na západ, a tak se jejich počet na západě zvyšuje a na východě snižuje.

Migrace stromů i různých druhů rostlin je podle vědců jednoznačnou odpovědí na globální oteplování. Přesuny stromů mohou mít velmi závažné důsledky pro celý ekosystém, které doposud není schopen nikdo odhadnout. Podstatné je, že to podle vědců přináší jednoznačný důkaz o tom, že klimatické změny již probíhají. Není to něco, co se bude dít někdy v budoucnosti, děje se to právě teď.

Vědci jsou ale stále nejistí v tom, kolik jiných vlivů působí na migraci stromů. Kromě globálního oteplování mohou významnou roli hrát lesní požáry, nemoci stromů nebo kácení lesů pro zemědělské využití půdy. Jistě i v mnoha těchto aspektech má hlavní roli člověk, ale přesto je potřeba fenomén  migrace stromů dále zkoumat. Je nutné odhalit, co vše je jeho příčinou a hlavně, jaké to bude mít důsledky pro ekosystémy. Vědce v tomto čeká ještě mnoho práce.

user-avatar

Tomáš Chalupa

2. 06. 2017 | 13:00

Zavří­t reklamu