Svatba v minulosti měla dramatický nádech, mohlo dojít k únosu i boji.

Svatba v minulosti měla dramatický nádech, mohlo dojít k únosu i boji. | zdroj: thevintagenews.com


Středověká svatba měla zvláštní pravidla, počítalo se s bojem i únosem

TÉMATA: svatby | středověk

user-avatar

Tomáš Chalupa

19. 05. 2018 | 09:00

Svatba v době středověku zdaleka nebyla vždy tak veselou a bezkonfliktní záležitostí, jak ji známe dnes. Sňatky byly nejčastěji jednoduchým ekonomickým kalkulem, láska v nich zaujímala místo jen zřídkakdy. A v takových ekonomických dohodách se mnohdy může leccos zvrtnout.

Ve středověku stála nevěsta vždy po levici svého muže. Bylo to tak proto, aby muž měl volnou pravou ruku, ve které mohl v případě potřeby třímat meč. Levou rukou držel svou nevěstu a pravou rukou ji mohl chránit mečem. Nebylo to zdaleka samoúčelné opatření. Únosy bohatých nevěst byly poměrně běžným jevem. Návrat byl možný jen za výkupné. Odtud ostatně pochází i dnešní zvyk unášení nevěsty. Ve středověku to však rozhodně nebyla zábava a kratochvíle.

Ostatně s bojem se počítalo i přímo při obřadu. Ženich si s sebou jako svědka bral svého nejlepšího bojovníka, oděného do brnění a po zuby ozbrojeného. Nebyl tam, aby něco dosvědčoval nebo připojoval podpis, ale aby chránil ženicha před útokem rodiny jeho manželky. Ve středověku se totiž stávalo, že rodina nevěsty nesouhlasila se sňatkem a chtěla nevěstu unést. Svědek tedy sloužil jako přímá tělesná stráž.

V době antického Říma se dokonce jako nevěsty oblékaly i služebné. Bylo to další preventivní opatření před útokem, ovšem tentokrát šlo o útok temných sil a duchů. Ty mělo oblečení zmást, a pokud by chtěl zlý duch posednout nevěstu, mohl se docela dobře splést a škodit místo toho služebné. 

Jak vidno, svatby v minulosti byly docela nebezpečnou záležitostí, kde nebyla nouze o dramatické momenty. 

user-avatar

Tomáš Chalupa

19. 05. 2018 | 09:00

Zavří­t reklamu