válkaČeskoslovenskoobjevy

Středověká svatba měla zvláštní pravidla, počítalo se s bojem i únosem

Středověká svatba měla zvláštní pravidla, počítalo se s bojem i únosem
Zdroj: thevintagenews.com

Svatba v době středověku zdaleka nebyla vždy tak veselou a bezkonfliktní záležitostí, jak ji známe dnes. Sňatky byly nejčastěji jednoduchým ekonomickým kalkulem, láska v nich zaujímala místo jen zřídkakdy. A v takových ekonomických dohodách se mnohdy může leccos zvrtnout.

Tomáš Chalupa 19. května 2018

Ve středověku stála nevěsta vždy po levici svého muže. Bylo to tak proto, aby muž měl volnou pravou ruku, ve které mohl v případě potřeby třímat meč. Levou rukou držel svou nevěstu a pravou rukou ji mohl chránit mečem. Nebylo to zdaleka samoúčelné opatření. Únosy bohatých nevěst byly poměrně běžným jevem. Návrat byl možný jen za výkupné. Odtud ostatně pochází i dnešní zvyk unášení nevěsty. Ve středověku to však rozhodně nebyla zábava a kratochvíle.

Ostatně s bojem se počítalo i přímo při obřadu. Ženich si s sebou jako svědka bral svého nejlepšího bojovníka, oděného do brnění a po zuby ozbrojeného. Nebyl tam, aby něco dosvědčoval nebo připojoval podpis, ale aby chránil ženicha před útokem rodiny jeho manželky. Ve středověku se totiž stávalo, že rodina nevěsty nesouhlasila se sňatkem a chtěla nevěstu unést. Svědek tedy sloužil jako přímá tělesná stráž.

V době antického Říma se dokonce jako nevěsty oblékaly i služebné. Bylo to další preventivní opatření před útokem, ovšem tentokrát šlo o útok temných sil a duchů. Ty mělo oblečení zmást, a pokud by chtěl zlý duch posednout nevěstu, mohl se docela dobře splést a škodit místo toho služebné.

Jak vidno, svatby v minulosti byly docela nebezpečnou záležitostí, kde nebyla nouze o dramatické momenty.

Další články

Zavří­t reklamu