válkaČeskoslovenskoobjevy

Stopy nejstarších obyvatel Ameriky nalezeny pod hliněnou mohylou v Peru

Stopy nejstarších obyvatel Ameriky nalezeny pod hliněnou mohylou v Peru
Zdroj: sciencemag.org

Jižní Amerika a potažmo celý Nový svět mohly být osídleny mnohem dříve, než se předpokládalo. Svědčí o tom hromada artefaktů, které archeologové vykopali pod hliněnou mohylou v Peru. Zanechali je tam po sobě dávní obyvatelé Ameriky zhruba před 15 000 lety.

Yvonne Pokorná 18. července 2017

Zhruba 600 kilometrů od Limy se do výšky 30 metrů tyčí nad mořem impozantní hliněná mohyla. Tuto ceremoniální stavbu nazývanou Huaca Prieta začali lidé stavět asi před 7800 lety. Její nedávný výzkum však přinesl nečekané překvapení.Geologové se totiž rozhodli prozkoumat půdu pod mohylou a prokopali se až do hloubky 31 metrů, kde narazili na neuvěřitelné množství pravěkých artefaktů – kamenné nástroje, zbytky ohnišť, rostlin a ručně pletených travních košů.

Huaca Prieta, která se nachází na terase Sangamon (zasypaná plocha terasy s pozdními pleistocenními a raně holocenními archeologickými nalezišti, je označena tečkovanou čarou pod kopcem).

Huaca Prieta, která se nachází na terase Sangamon (zasypaná plocha terasy s pozdními pleistocenními a raně holocenními archeologickými nalezišti, je označena tečkovanou čarou pod kopcem).

“Radiokarbonová data svědčí o zdejší přítomnosti lidí přibližně před 15 000 a 8000 lety, tedy před tím, než byla stavba vybudována. Absence rybářských háčků, harpun a oboustranně opracovaných kamenných nástrojů naznačuje, že technologie sběru, lovu a výměny byly využívány především pro získávání potravinových zdrojů podél břehů, v mokřinách při ústí řek a vzdálených horách,” stojí ve studii.

Výkopy byly až 30 metrů hluboko pod kopcem Huace Prieta.

Výkopy byly až 30 metrů hluboko pod kopcem Huace Prieta.

Toto zjištění zařazuje Huaca Prieta na malý, leč stále se rozrůstající seznam nalezišť, které mění pohled vědců na počátky osidlování Ameriky. Ještě donedávna se myslelo, že předkové dnešních indiánů pocházeli ze Sibiře a na americký kontinent se dostali v místě dnešního Beringova průlivu v poslední době ledové, ve které byl díky poklesu mořské hladiny o 85 metrů obnažen 1600 kilometrů široký pruh souše. K hlavní vlně migrace mělo dojít zhruba před 14 000 lety, přičemž na jih kontinentu lidé došli okolo roku 9000 př. n. l. V posledních letech výzkum míst, jako je třeba Monte Verde v Chile, ovšem vědce přesvědčil, že lidé pronikli hluboko na území amerického kontinentu minimálně před 14 500 lety, což podle nich značí, že Kanadou prošli dlouho před vznikem Beringova mostu. To by logicko znamenalo, že nejstarší obyvatelé Nového světa do Ameriky připluli na člunech z Asie podél pacifického pobřeží. Nedávný nález v Huaca Prieta však není dostatečně starý na to, aby tuto teorii potvrdil.

Škrabadla a řezné nástroje byly vyrobeny z kamene a byly opracovány jen z jedné strany.

Škrabadla a řezné nástroje byly vyrobeny z kamene a byly opracovány jen z jedné strany.

“Pravděpodobně nejde o první lidi v této krajině,” podotýká americký archeolog Tom Dillehay. Nalezené artefakty však vypovídají o životě dávných obyvatel přímořských oblastí. Žili v dočasných tábořištích, živili se avokády, chilli papričkami, fazolemi, lovili měkkýše, žraloky, ptáky a lachtany.

Zbytky košů a rohoží ukazují, že byly vyrobeny z různých materiálů, včetně rákosů, které dnes výrobci košů používají. Některé koše byly vyrobeny z bavlny a barvily se nejstaršími známými barvivy v Americe.

Zbytky košů a rohoží ukazují, že byly vyrobeny z různých materiálů, včetně rákosů, které dnes výrobci košů používají. Některé koše byly vyrobeny z bavlny a barvily se nejstaršími známými barvivy v Americe.

„Hromady artefaktů nalezených v Huaca Prieta zahrnují pozůstatky jídla, kamenné nástroje a další kulturní prvky, jako jsou ozdobné koše a textilie, což skutečně vyvolává otázky o tempu vývoje prvních lidí v tomto regionu a jejich úrovni znalostí a technologií, s jejichž pomocí využívali zdroje ze země i moře, “ řekl James M. Adovasio, spoluautor studie a archeolog z Florida Atlantic University. „Tyto řetězce událostí, které jsme odhalili, ukazují, že tito lidé měli pozoruhodnou schopnost využívat různé druhy potravinových zdrojů, což vedlo k rozrůstání společnosti a všemu, co s ní souvisí, jako je vznik byrokracie a vysoce organizovaného náboženství.“

Související články

Další články

Zavří­t reklamu