válkaČeskoslovenskoobjevy

Stavební boom za 1. republiky: Místo došků střecha z eternitu

Postavím si pěknou chaloupku, všechno čisté jako na sloupku. Tato prostá rýmovačka uvádí kratičký dokumentární film z roku 1927, ilustrující stavební ruch v bývalém Československu. Tradiční střechy z došku byly nahrazovány eternitem – krytinou vyráběnou z azbestu a cementu. Pro svou odolnost vůči povětrnostním vlivům, ohni i vodě se tento výrobek stal ve své době velmi vyhledávaným stavebním materiálem. Řešení to ovšem nebylo tak čisté, za jaké se tehdy považovalo. Azbest je látka vysoce karcinogenní, může tedy způsobit rakovinné bujení. Používání eternitové střechy je proto už několik let u nás zakázané. V roce 1927 se ale o škodlivosti azbestu ještě nevědělo, a tak byly staré hořlavé doškové střechy s velkým nadšením nahrazovány nehořlavým eternitem. Dobový dokument vám ukáže, jak se dříve vyráběl.

Yvonne Pokorná 30. srpna 2017

Další články

Zavří­t reklamu