válkaČeskoslovenskoobjevy

Statečná teenagerka Lepa Radićová bojovala proti nacistům, čekala ji smrt

Statečná teenagerka Lepa Radićová bojovala proti nacistům, čekala ji smrt
Zdroj: allthatsinteresting.com

Bylo jí sedmnáct, když ji nacisté popravili. Roky předtím ale proti nim zarputile bojovala s odvahou a odhodláním, které dodnes bere dech.

Tomáš Chalupa 20. července 2018

Lepa Radićová pocházela z vesničky Gasnica u Bosanské Gradišky v Bosně a Hercegovině. Žila by životem normální dospívající dívky, kdyby do její vlasti nevtrhli Němci, kteří obsadili celou bývalou Jugoslávii. Ovšem zemi nikdy celou neovládli, jugoslávští partyzáni se dokázali urputně bránit a Němcům se je nikdy nepodařilo porazit, přestože se o to velmi snažili.

Rodiče Radićové byli dělníci a komunisté, a to se podepsalo i na dívčině výchově. Její otec i strýcové se po vstupu Němců do země přidali k partyzánskému hnutí. Na konci roku 1941 ale Ustašovci celou její rodinu zavřeli do vězení. To ovšem nenechali partyzáni jen tak a po týdnu se jim podařilo celou rodinu i s Lepou osvobodit.

Lepa se apk přidala k 7. Partyzánské skupině 2. Krajského velitelství. Jak je vidět, partyzáni byli velmi dobře organizovaní a měli pokročilou vojenskou strukturu i velení. Lepa byla přímo na frontě, v první linii, odnášela zraněné vojáky do zázemí, zatímco kolem vybuchovaly granáty a svištěly kulky.

V únoru roku 1943 se Lepa snažila zorganizovat záchranu 150 žen, ale sama byla obklíčena nacisty. Pálila po Němcích ze svého samopalu, dokud jí nedošla munice. Teprve pak se Němcům podařilo ji zneškodnit a zajmout. Byla odsouzena k trestu smrti, ale předtím byla podrobena krutému mučení. Němci s partyzány nakládali surově, snažili se získat jakékoliv informace o působení dalších partyzánských jednotek. Lepa ale nepromluvila.

Ještě těsně před popravou jí nabídli, že nebude viset, pokud prozradí jména svých velitelů a dalších parzyzánů. Lepa to odmítla a svým katům řekla: „Nejsem zrádce svého lidu. Ti, na které se ptáte, se objeví sami, až vyženou všechny okupanty ze země.“ Pak byla před zraky davu pověšena. Stalo se tak 8. února 1943 v Bosanské Krupě.

Poprava Radićové byla zachycena na několika fotografiích. Dodnes všechny udivuje její odvaha, s jakou šla na smrt. Lepa Radićová byla vyznamenána posmrtně řádem Národního hrdiny. Dodnes je považována za jednu z nejstatečnějších žen v dějinách bývalé Jugoslávie.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu