válkaČeskoslovenskoobjevy

Starověké zaklínadlo nabádá k odchycení “nenasyty”

Starověké zaklínadlo nabádá k odchycení “nenasyty”
Zdroj: ancient-origins.net
+ 3 fotky+ 4 fotky

2800 let staré zaklínadlo napsané v aramejštině našli archeologové na jihozápadě Turecka. Týká se tajemného tvora označovaného jako hltoun. Nález nabízí unikátní pohled na starodávné magické praktiky na Blízkém východu a ukazuje, jak důležitou roli hrála magie v tehdejší společnosti.

Yvonne Pokorná 4. června 2019

Zaklínadlo bylo nalezeno v malé budově, pravděpodobně svatyni, v místě zaniklého města Sam’al. To kdysi založili Chetité a později bylo hlavním městem malého aramejského království, které vzkvétalo mezi lety 900 až 700 před Kristem. Svůj význam ztratilo, když tuto oblast dobyli Asyřané a učinili z ní provincii novoasyrské říše.

Zaklínadlo bylo vyryto do kamenné nádoby, v níž se původně uchovávala líčidla. Zjevně někým, kdo se zabýval kouzly a zaříkáváním a komu říkali “Rahim, syn Šadadana”. Soudě podle aramejštiny užité v textu bylo zaklínadlo vytvořeno někdy kolem roku 850 př. n.l. Jde tak o nejstarší aramejské zaklínadlo, jaké kdy archeologové dosud objevili.

V zaklínadle je vyjádřena obava z monstra či tvora označovaného jako “hltoun” (žrout, nenasyta). Tato bestie je prý schopna způsobit či vyvolat „oheň“, takže zřejmě představovala hrozbu pro člověka. Zaklínadlo sloužilo k léčbě těch, kteří byli ohněm této bestie zasaženi.

“K léčení se používala krev tohoto tvora,” uvedla Madadh Richey z Chicagské univerzity. Není ovšem jasné, zda se pila jako nápoj, nebo se jí potíralo tělo.

Text na obou stranách nádoby doprovází ilustrace rozličných tvorů, z nichž někteří připomínají stonožku, štíra nebo nějaký druh ryby. To vede vědce ke spukulacím, že oním “hloutnem” by mohl být právě škorpion nebo stonožka a ohněm se zde míní pálivý štípanec či bodnutí způsobující otok a bolest.

Štír ostatně představuje nebezpečí i pro samotné archeology, kteří v místě nálezu pracují. “Vždycky si musíme při vykopávkách kontrolovat boty a tašky, i když většina zdejších štírů nemá až tak nebezpečný jed,“ řekla archeoložka Virginia Herrmann. Prozradila, že krátce poté, co nádobu se zaklínadlem ze země vyjmuli, jednoho z jejích kolegů bodl štír, takže museli okamžitě přivolat první pomoc.

Budova, v níž byla zmíněná nádoba nalezena, byla postavena až sto let po vytvoření zaklínadla. To znamená, že bylo uchováváno poměrně dlouho dobu, tedy i poté, co mág Rahim zemřel. Zdá se, že místní obyvatelstvo věřilo, že jeho zaklínadlo stále funguje a má specifickou magickou moc.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu