válkaČeskoslovenskoobjevy

Starověké gymnázium s hřištěm a zahradou objevili v Egyptě nedaleko Káhiry

Starověké gymnázium s hřištěm a zahradou objevili v Egyptě nedaleko Káhiry
Zdroj: ancientpages.com/dw.com

Vůbec první gymnázium z období řecké nadvlády objevili archeologové v Egyptu. Nalézalo se ve městě Watfa, vzdáleném asi 80 kilometrů od egyptské metropole Káhiry. Tady se ve třetím stoletím před naším letopočtem vzdělávali synové bohatých řeckých přistěhovalců.

Yvonne Pokorná 15. listopadu 2017

Gymnázia byla ve starověku elitní soukromé školy, zakládané bohatými Řeky ve všech hlavních centrech helénského světa. Tedy i v Egyptě, kde se po dobytí Alexandrem Makedonským v roce 332 př. n.l. dostali k moci řecko-makedonští Ptolemaiovci. Jedno takové bylo ve 3. stoletím před naším letopočtem postaveno i ve vesnici Philoteris (dnešní Watfě). Jeho pozůstatky nedávno objevil tým německo-egyptských archeologů.

Pozůstatky gymnázia

Pozůstatky gymnázia

Ve srovnání s jinými antickými gymnázii je sice menší, ale jak naznačuje jeho dispozice, bylo ideálním prostředím pro tehdejší vzdělávání. Nechyběla v něm prostorná aula vyzdobená sochami, jídelna a k budově náležel také dvůr, zahrada a 200 metrů dlouhá běžecká dráha. Staří Řekové, jak známo, kladli velký důraz na tělesnou výchovu a sport (ostatně původní význam slova gymnázium bylo cvičiště). V gymnáziích se mladí muži věnovali atletice, ale také literatuře, historii, seznamovali se se zákony a státní správou a samozřejmě besedovali o filozofii.

“Ačkoliv je gymnázium ve Watfě o mnoho menší, jasně prokazuje řecký vliv na život v Egyptě, a to nejen v Alexandrii, ale také na venkově,” sdělila profesorka Cornelia Römer. Jak dále uvedla, byla gymnázia na egyptském venkově budována po vzoru těch, které už stály v jiných řeckých městech a koloniích.

Výuka ve starém Řecku

Výuka ve starém Řecku

Řecké slovo gymnasium znamenalo původně „cvičiště“ a bylo odvozeno od slovesa 1. os. jednotného čísla gymnadzó „cvičím“. Toto sloveso pak pochází od přídavného jména gymnos, které mělo význam „nahý“. Všichni sportovci v době starověkého Řecka totiž cvičili a soutěžili zásadně nazí. Protože se veřejné tělocvičny a sportoviště ve starověku užívaly podobně jako dnes i jako místa pro konání nejrůznějších společenských shromáždění a přednášek, získal výraz gymnasion nejpozději ve 3. století před n. l. význam „škola“.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu