válkaČeskoslovenskoobjevy

Starodávný kultovní areál zasvěcený bohu války objevili archeologové v Iráku

Starodávný kultovní areál zasvěcený bohu války objevili archeologové v Iráku
Zdroj: ancient-origins.net
+ 7 fotek+ 8 fotek

5000 let starý kultovní areál, kde se každoročně konaly rituální procesí a horlivé oslavy na počest mezopotámského boha války Ningirsu, odkryli archeologové v místech starobylého sumerského města Girsu na jihu Iráku.

Yvonne Pokorná 20. června 2020

Girsu, současné Tello, bylo jedním z nejstarších sumerských měst. Za vlády krále Gudey v době gutejské nadvlády nad většinou Sumeru bylo hlavním městem lagašského státu. V prostoru tohoto kdysi posvátného města archeologové postupně odkrývali až pět tisíc let staré vrstvy, které reflektují osudy lidí i jejich božstev. Nedávno zde vykopali více než tři sta rozbitých ceremoniálních nádob z keramiky spolu s velkým množstvím zvířecích kostí. “Tyto předměty byly uvnitř nebo poblíž rituální jámy, dva a půl metru hluboké,” uvedl šéf vykopávek Sebastien Rey z Britského muzea.

Mezi nalezenými artefakty vyniká zejména bronzová soška ve tvaru kachny s očima z lastury. Zřejmě souvisela s kultem bohyně Nanše, která vládla vodě, bažinám a vodnímu ptactvu. Vědci také našli fragment vázy s nápisem věnovaným bohu války Ningirsu.

Všechny tyto nádoby byly podle archeologů používány při náboženských slavnostech a pak obřadně odhozeny do rituální jámy zvané favisa. Kosti ovcí, hovězího dobytka, vysoké zvěře, gazel, koz, prasat, ptáků a ryb jsou pravděpodobně pozůstatkem hodování nebo rituálního obětování.

Ve zkoumaném areálu leží silná vrstva popela, který zbyl po obrovských ohních zapalovaných při obřadech. Tým archeologů rovněž objevil osm popelem vyplněných oválných struktur, což byly patrně zbytky luceren nebo stolních lamp.

Vědci se domnívají, že zmíněný kultovní areál byl užíván v takzvané raně dynastické době, která trvala od 2950 do 2350 př. n. l. Nedávné nálezy v podstatě korespondují s obsahem hliněných tabulek, které o Girsu hovoří jako místě, kde se scházeli lidé, aby oslavovali a uctívali své bohy. Uvádějí, že náboženské oslavy na počest boha Ningirsu se odehrávaly dvakrát ročně a trvaly tři až čtyři dny. Během tohoto svátku se konalo procesí, které začínalo v centru Girsu a procházelo celým městem, až dorazilo do areálu nazývaném „Gu’edena“, které leželo za městem, a odtud se zase vracelo nazpět do centra města.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu