válkaČeskoslovenskoobjevy

Stárnutí může začít už ve 45 letech, někteří lidé ale z neznámých důvodů zůstávají mladí déle

Stárnutí může začít už ve 45 letech, někteří lidé ale z neznámých důvodů zůstávají mladí déle
Zdroj: Pexels

Zatímco někteří lidé si udržují mladistvý vzhled a dobré zdraví, jiní začínají vykazovat známky stárnutí už v relativně nízkém věku. Tuto skutečnost potvrdili i vědci, kteří ale zatím neví, proč k tomuto jevu dochází.

Simona Knotkova 27. března 2021

Vědci vycházeli z dlouhodobé novozélandské studie Dunedin Study, která shromažďovala data o více než 1037 lidech narozených v letech 1972–1973. Databáze obsahovala veškeré informace o jejich zdravotním stavu mezi 3. a 45. rokem života. Badatelé se konkrétně zaměřili na biomarkery, které odkazovaly na biologické stárnutí. Zjistili vcelku nepřekvapivou skutečnost – stárnutí je individuální a každý člověk stárne jinou rychlostí.

Thumbnail # Stárnutí je matematicky nezvratné a nemůžeme s tím nic dělat
Mohlo by Vás zajímat:

Stárnutí je matematicky nezvratné a nemůžeme s tím nic dělat

Někteří ze zkoumaných jedinců začínali vykazovat známky stáří už ve 45 letech, což bylo spojeno s větším rizikem výskytu demence a dalších onemocnění spojených se starším věkem. Jiní si oproti tomu udržovali také v tomto věku stále mladistvý vzhled a těšili se lepšímu zdravotnímu stavu než jedinci z první skupiny, ať už se to týkalo jejich kardiovaskulárního systému nebo kognitivních funkcí.

„Stárnutí není něco, co se stane náhle, když lidé dosáhnou šedesátky, je to životní proces. Máme způsob, jak měřit, jak lidé rychle stárnou, a naše závěry upozorňují na důležitost rozpoznávání biologického věku ve středních letech, dokud je možná prevence a předtím než dojde k těžkému orgánovému poškození,“ říká vedoucí studie Maxwell Elliott z Katedry psychologie a neurovědy na Dukeově univerzitě v Durhamu.

Thumbnail # Padesátník vypadá jako dvacetiletý mladík. Plastiky popírá
Mohlo by Vás zajímat:

Padesátník vypadá jako dvacetiletý mladík. Plastiky popírá

Spoluautorka Terrie Moffitt dodává: „Studie demonstruje, že ve středním věku lze měřit a vyčíslit významné změny v biologickém stárnutí, což poskytuje prostor ke zmírnění chorob souvisejících s věkem.“

Studie je bohužel omezená oblastně, a nelze ji proto aplikovat univerzálně na celosvětovou populaci. Vědci také dosud nedokážou s jistotou říct, co tyto propastné rozdíly ve stárnutí způsobuje. Nabízí se teorie o rozdílných životních stylech, ale na tyto aspekty se studie nezaměřovala. Jak ostatně známe i z reálného života, zdravá životospráva se nemusí zákonitě rovnat pokožka bez vrásek a dlouhověkost, a naopak.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu