válkaČeskoslovenskoobjevy

Staří Řekové vyráběli ze zlata pasy do nebe

Staří Řekové vyráběli ze zlata pasy do nebe
Zdroj: atlasobscura.com

Řekové, kteří si chtěli být jistí, že jejich duše po smrti poletí rovnou do nebe, měli možnost, jak si tuto variantu pojistit. Mohli si koupit zlatou destičku popsanou náboženskými texty. V podstatě to fungovalo jako jakýsi pas nebo propustka do nebe.

Tomáš Chalupa 20. ledna 2018

Destičky byly v Řecku nazývané lamellae. Kromě posvátných textů uváděly také jméno a také informaci o čistotě života dotyčného. Podle všeho měl tento pas chránit mrtvého na jeho cestě do ráje, aby po cestě nebyl obtěžován zlými duchy nebo jinými záhrobními bytostmi.

Pro Řeky byl ráj součástí záhrobního světa, kterému vládl bůh Hádes. Tento svět měl mnoho různých částí, byl poměrně členitý a jednou z nich bylo i Elysium, tedy ekvivalent našeho nebe či ráje. Bylo to místo, kde měli odpočívat věčným spánkem ti nejlepší Řekové. Naopak ti nejhorší končili v Tartaru, tedy kosmické jámě, kam byli umístěni ti největší nepřátelé bohů z řad lidí, ale také svrženi Titáni.

Lamellae se používaly zejména ve 4. a 3. století před naším letopočtem. Většina z nich byla nelezena při archeologických průzkumech hrobů a pohřebišť. Mnoho jich bylo nalezeno například na ostrově Kréta nebo na severu pevninského Řecka.

Bohužel se ví jen velmi málo o lidech, kteří byli tímto pasem do nebe vybaveni. Mnoho jich totiž bylo nalezeno v dobách, kdy se o těchto artefaktech nevedly příliš pečlivé záznamy, takže nevíme prakticky nic o jejich majitelích. Něco málo prozrazuje délka textů, která se na každé destičce liší. To by ukazovalo, že i majitelé destiček pocházeli z různých sociálních vrstev, ale je to jen hypotéza.

Zajímavé je, že text na jedné z destiček nalezených v Itálii obsahoval i návod nebo mapu, jak se přesně dostat do Elysia. Zmiňuje se o cestě kolem bílých cypřišů a také kolem Jezera paměti. Zdá se, že tedy pas obsahoval často i mapu, aby duše zemřelých po cestě nezabloudily.

Je potřeba říct, že zvyk dávat mrtvým tyto destičky zdaleka nebyl masově rozšířen a netýkal se ani všech částí Řecka. Není dokonce znám ani název kultu, který tento zvyk zavedl. Soudí se, že byl šířen potulnými kazateli, kteří putovali po řecky mluvících územích. Byli to nejspíše právě tito kněží, kteří dali vzniknout tomuto kultu a také jej udržovali při životě. Nebyl to zdaleka jediný kult, který sliboval pevné místo v příjemnější části podsvětí. Existovaly kulty jako bakchai nebo mystoi, které měly podobnou podstatu jako kult lamellae.

Další články

Zavří­t reklamu