Neurofeedback má svůj původ už v 2. polovině minulého století. Stále se ale jedná o poměrně neznámou praktiku.

Neurofeedback má svůj původ už v 2. polovině minulého století. Stále se ale jedná o poměrně neznámou praktiku. | zdroj: iflscience.com


Stačí vám pouhá hodina k tomu, abyste změnili strukturu svého mozku

TÉMATA: mozek | medicína | nemoc | neurofeedback

user-avatar

Simona Knotková

26. 06. 2019 | 10:30

Náš mozek nás asi nikdy nepřestane udivovat a sotva kdy ho dokážeme plně pochopit. Vědci nyní přišli s další zajímavou studií, která nám na poli neurovědy odhaluje nové obzory. Konkrétně se zaměřili na techniku takzvaného neurofeedbacku.

Jako neurofeedback označujeme metodu, která nás cílenou zpětnou vazbou informuje, jak jsou naladěny mozkové vlny v konkrétné oblasti hlavy a v konkrétním okamžiku. Díky tomu se můžeme naučit regulovat naši elektronickou aktivitu. Jedná se vlastně o podobný princip, jaký bývá využívaný během meditace či jiné relaxační techniky. Své uplatnění nachází u pacientů s poruchami pozornosti, depresemi, nespavostí, úzkostlivými stavy nebo chronickými bolestmi hlavy. Jak vědci nyní zjistili, stačí přitom pouhá hodina, aby se struktura mozku začala měnit.

K tomuto výsledku přišli na základě experimentu s několika účastníky, kteří si na hlavu nasadili čepici s elektrodami. Ty pomocí funkční magnetické rezonance měřily aktivitu jejich mozku v reálném čase. Zkoumaní jedinci si měli představovat, že poklepávají prsty, aniž by ve skutečnosti provedli jakýkoliv pohyb. Tímto způsobem si v mozku aktivovali senzomotorickou síť, což badatelé uviděli na počítačové vizualizaci. Aktivovaná oblast následně poskytla účastníkům experimentu prostor, ve kterém si mohli techniku rychle zdokonalit.

Podle závěrů studie publikované v žurnálu Neuroimage došlo k podstatné změně na bílé hmotě senzomotorické sítě už pouhou hodinu od startu neurofeedbacku. Nejvíce byla tato transformace zaznamenaná v takzvaném kalózním tělísku spojujícím pravou a levou mozkovou hemisféru. Podle zobrazení na magnetické rezonanci dosáhli účastníci také větší kontroly nad touto oblastí.

"Neurofeedback můžeme považovat za mocný nástroj, který vyvolává změny mozku v rekordní rychlosti. Našim cílem jsou nyní další studie, díky kterým bychom zjistili, jak z toho mohou profitovat pacienti s neurologickými chorobami," sdělila v prohlášení vědců vedoucí studie Fernanda Tovar Moll.

Podobná metoda by mohla být kupříkladu účinná u lidí, kteří utrpěli mozkovou mrtvici a mají problémy s motorickými funkcemi.

user-avatar

Simona Knotková

26. 06. 2019 | 10:30

Zavří­t reklamu