Indiánský přívěsek vyrobený z mořské škeble pochází pravděpodobně z 5. století.

Indiánský přívěsek vyrobený z mořské škeble pochází pravděpodobně z 5. století. | zdroj: www.wlwt.com


Šperk starodávných indiánů s rytinou záhadného tvora vzbudil v Americe senzaci

TÉMATA: archeologie | objevy | předkolumbovská Amerika

user-avatar

Tyrion

8. 04. 2015 | 13:00

Nález vzácného indiánského šperku na severovýchodě amerického státu Ohio vzbudil mezi americkými archeology senzaci, ale vyvolal i řadu otázek. Není jasné, jak se kulatý přívěsek vyrobený z mořské škeble do této části Ameriky dostal a kdo jej vyrobil. Stejně tak je zatím záhadou, jaké stvoření ozdobná rytina na přívěsku představuje.

Pozoruhodný šperk byl objeven v Newtownu, na místě největší americké indiánské vesnice a hřbitova z období středního a pozdního Woodlandu (Lesní období). K nálezu došlo zcela náhodou, když při hloubení příkopu pro umístění boxu s optickými kabely narazili dělníci na lidské ostatky a přivolali na místo policii. Vzhledem k tomu, že spolu s kostrou se v jámě nalézala i kulatá placka, policisté vytušili, že se nejedná o zločin, ale o starodávný hrob, a informovali proto muzeum v Cincinnati. Archeologové okamžitě zajásali, protože onou plackou byl vzácný náhrdelník vyrobený ze škeble, jaký před asi 1 500 lety nosil kolem krku neznámý příslušník domorodé kultury zvané Hopewell. Škeble pravděpodobně pocházela z oblasti kolem Mexického zálivu nebo z jižních pobřeží u Atlantiku a na severovýchod se dostala zřejmě prostřednictvím výměnného obchodu.

Na přívěsku je vyryt obrázek podivného hybridního tvora, napůl ptáka a kočky.

Je to zatím jen osmý šperk tohoto druhu nalezený ve Spojených státech, z nichž celkem tři byly vykopány právě v Newtownu. Tento se však liší tím, že je na něm vyryt obrázek podivného hybridního stvoření, napůl ptáka a napůl divoké kočky.

„Kdekoli jinde na světě bychom jej spojovali s bájným ptákem gryfem, ale tady v Americe bychom s něčím takovým neuspěli,“ podotkl kurátor muzea v Cincinnati Bob Genheimer. „Domníváme se, že by mohlo jít o papouška karolínského, který, jak mnozí vědí, již vyhynul, ale dříve byl hojně rozšířený jak na jihu, tak na severu Spojených států,“ uvedl Genheimer.

Bájný tvor zvaný gryf

Zobrazování fantastických hybridních tvorů bylo typické nejen pro domorodou americkou mytologii, ale i jiné starověké kultury. Vůbec nejznámější známou figurativní soškou na světě je 40 tisíc let stará plastika z mamutího klu nalezená v Německu, která představuje člověka se lví hlavou. Tajemnou kamennou figurku objevili také v roce 1881 ve dva tisíce let staré pohřební mohyle v Newarku, která znázorňovala šamana s medvědí hlavou a medvědími tlapami, jak drží v klíně uřízlou hlavu medvěda. Stejně jako kulatý přívěsek s kočkoptákem ji vytvořil lid kultury Hopewell, který před 2 100 až 1 500 lety žil v údolí řeky Ohio na severovýchodě Ameriky.

Co tato bájná stvoření ve starodávné mytologii vlastně představovala, o tom se vědci přou dodnes. Jak nedávno španělští archeologové Eduardo Palacuo-Perez a Aitor Ruiz Redondo ve svém článku, uveřejněném v časopise Antiquity, upozornili, všechny snahy interpretovat pohádkové postavy zobrazované ve starověkém umění narážejí na naše „skryté předsudky a domněnky včetně myšlenky, že tuto obrazotvornost lze začlenit do západního konceptu umění“. Přitom původní kultury věřily ve vnitřní provázanost lidí a zvířat i v to, že „jsou schopni transformovat se a brát na sebe různé podoby v různých souvislostech“.  

user-avatar

Tyrion

8. 04. 2015 | 13:00

Zavří­t reklamu