válkaČeskoslovenskoobjevy

Sparťan se stal mužem, teprve až prošel krypteiou, což byla v podstatě vražda

Sparťan se stal mužem, teprve až prošel krypteiou, což byla v podstatě vražda
Zdroj: allthatsinteresting.com

Sparťané vždy dbali na bojovnost, odvahu a sílu. Když se mladý muž měl stát mužem dospělým, musel projít speciální jednotkou zvanou krypteia. Ta měla v podstatě jediný účel – provádět vraždy otroků.

Tomáš Chalupa 24. května 2019

Sparťané byli velmi tvrdí, až krutí k sobě navzájem. Jak se chovali ke svým otrokům zvaným héloti, však bylo něco nepředstavitelného. Byli neustále šikanováni, biti, mučeni, znásilňováni a v určitých případech sloužili jako živé cíle či lovná zvěř.

Na héloty se přitom nemyslí, když se řekne Sparta. Byl to městský stát plný chrabrých válečníků, o kterých se až dodnes točí velkofilmy. Ale otroci byli jeho nedílnou a v mnohém nejdůležitější součástí. Otroků bylo daleko více než občanů, převyšovali je zhruba v počtu 7:1. Jejich počet ale nic neznamenal, protože celý jejich život byl jen směsicí utrpení a bezuzdného násilí. Už jen to, když si prozpěvovali u práce nějaký sparťanský popěvěk, bylo bráno jako zločin, protože se tím otrok stavěl na roveň Sparťana. Nebo když se mladí chlapci měli poučit o škodlivosti alkoholu, byl dán příkaz některému z otroků, aby se co nejrychleji zpil do němoty. A na jeho opileckém chování, při kterém ho samozřejmě ostatní ponižovali, ukazovali dospělí dětem, jak je alkohol škodlivý. Dokonce i v okolních městech, jako byly Athény, vzbuzovalo chování Sparťanů k otrokům odpor.

Nejhorší, co se mohlo otroku ve Spartě přihodit, bylo, že padl za oběť jednotce zvané krypteia. Byl to státem zřízení program pro mladé, kteří se po jeho absolvování stali plnohodnotnými muži. Krypteia měla za cíl zocelit mladíky a ukázat jim násilí, které budou páchat jako budoucí vojáci. Členové jednotky přepadávali na polích nic netušící otroky, unášeli je a následně je ubili či umučili brutálně k smrti. Otrok nikdy nesměl přežít.

Mladíci útočili ve dne i v noci, napadali kohokoliv z otroků bez ohledu na to, zda se čímkoliv provinil. Strach mezi otroky z útoků krypteie byl ohromný. Nikdo si nikdy nemohl být jistý svým životem. Athénský Plútarchos nazýval krypteiu naprostým bezprávím a barbarstvím, které do Sparty zatáhl její vůdce Lycurgus.

Svět kolem Sparty se otřásal hnusem nad jejich chováním, zatímco v samotné Spartě na existenci takové tradice neviděli nic špatného. Byl to podle nich vznešený rituál, možná vzdáleně něčím připomínající vztah Španělů ke koridě. Zdůrazňovali jeho přínos pro výchovu nebo další aspekty jako fakt, že členové krypteie se na své výpravě museli starat jeden o druhého, neměli s sebou žádné sluhy a museli si sami opatřovat přístřeší a potravu.

Krypteia se zrodila po jednom velkém povstání otroků, ke kterému došlo v roce 491 před naším letopočtem. Otrokům se skoro podařilo porazit Sparťany. Ti nakonec přemluvili 2000 nejsilnějších otroků, že jim bude udělena svoboda. Dali jim na hlavy věnce a odvedli je do chrámu, kde měli být slavnostně vyhlášeni jako svobodní lidé. Místo toho tam byli povražděni. Sparťané pochopili, že musí mezi otroky, kteří je počtem významně převyšují, neustále zasévat strach a nesmí jim dát ani na chvíli pocit, že jsou v bezpečí a mohou tak chystat nějakou revoltu. Právě za těchto okolností vznikla krypteia.

Další články

Zavří­t reklamu