válkaČeskoslovenskoobjevy

Španělským dobyvatelům pomáhali s výrobou zbraní místní obyvatelé

Španělským dobyvatelům pomáhali s výrobou zbraní místní obyvatelé
Zdroj: sciencealert.com
+ 2 fotky+ 3 fotky

Když Španělé dobývali jižní Ameriku, jejich kyrysy a zbroje rychle chátraly. Bylo potřeba je nahradit novými, což ovšem nebylo jednoduché. Podle archeologů pomohli útočníkům místní obyvatelé.

Tomáš Chalupa 22. dubna 2020

Španělé, kteří v 16. století dorazili do Jižní Ameriky, neuměli tavit měď. Nálezy z oblasti El Manchón ukazují, že začali používat místní nástroje, ale rovněž využívali schopnosti domorodých obyvatel, kteří dokázali odlévat měď. Ke spolupráci domorodce donutili mnoha způsoby – buď násilím, nebo úplatky či výhružkami. Výsledkem bylo, že se španělská schopnost pracovat s mědí výrazně zvýšila.

V Manchónu byl nalezen evropský druh měchu, který nepochybně sloužil k produkci mědi. Jde o jediný exemplář svého druhu, a archeologové jej považují za nejsilnější důkaz pro svou teorii o kolaboraci místních domorodců se Španěly v oblasti metalurgie. Vypadá to, že nejméně sto let byli Španělé závislí na domorodých tavičích kovů, ale také stavitelích pecí a jejich obsluze, stejně jako hornících. Sami si nedokázali poradit, jejich počty navíc byly příliš malé, aby dokázali zvládnout celý výrobní proces. Co ale Španělé změnili, bylo množství vyprodukované mědi. Domorodí obyvatelé nebyli zvyklí na její produkci ve velkých objemech, ale právě použití španělských měchů umožnilo produkci extrémně navýšit. To dokládají i analýzy materiálů nalezených v El Manchónu.

Pro domorodé obyvatele měla měď význam náboženský, symbolizovala pro ně přírodu a nadpřirozené síly. Španělé z ní vyráběli kyrysy a také děla, kterými pak stříleli do nepřátel, což byli ale opět domorodí obyvatelé. Můžeme se jen domnívat, nakolik byla tato spolupráce dobrovolná a jaké okolnosti k ní vlastně vedly. Jen málokdy v dějinách se dostalo takto významné pomoci invazní armádě od okupovaného lidu, který doslova pomáhal vyrábět zbraně, kterými pak byl porážen.

Další články

Zavří­t reklamu