Rouška byla v dobách španělské chřipky povinnou součástí úboru policie.

Rouška byla v dobách španělské chřipky povinnou součástí úboru policie. | zdroj: history.howstuffworks.com


Španělská chřipka začala úplně jinde, než byste čekali

TÉMATA: chřipka | nemoci | pandemie

user-avatar

Tomáš Chalupa

21. 03. 2020 | 09:00

Obří počet obětí ve výši 100 milionů lidí, nejhorší pandemie všech dob, tak se mluví o španělské chřipce a rozhodně právem. Málokdo ale ví, že chřipka ve skutečnosti nezačala ve Španělsku, ale úplně jinde.

Španělsko bylo chřipkou nepochybně velmi těžce zasaženo, o tom není sporu. Místa, o kterých se mluví jako o prvním epicentru nákazy, jsou ale různá. V prvé řadě se zmiňuje okres Haskell County v Kentucky, kde se nacházela vojenská základna Camp Funston. Tam došlo k prvnímu případu chřipky 11. března 1918. Jen několik hodin poté, co tento voják onemocněl, byly desítky dalších nemocných. Celá základna byla zasažena španělskou chřipkou.

Ale Američané zřejmě nebyli první, kdo španělskou chřipkou onemocněl. Její původ byl totiž na opačném konci světa – v Číně. Tam byla zaznamenána už v roce 1917. A odtud vedly hned dvě cesty, kudy byla nemoc zavlečena do Evropy a USA. Jednou byli vojáci, kteří tam působili a byli posláni domů do USA. To byl i případ vojáků z Camp Funstonu. Druhou cestou byli nájemní dělníci, kteří ve velkém pracovali ve Francii. Také u nich s plnou silou propukla nákaza, která se pak šířila dál.

Chřipka se pak na evropském kontinentě šířila jako požár do Španělska, Německa, Velké Británie a dalších zemí. Zasáhla také Asii, Japonsko, Indii a další země. Byla to nejhorší pandemie v dějinách, proti které je stále náš koronavirus neškodná rýmečka.

Objevovaly se zprávy o lidech, kteří padali mrtví na ulici v Bostonu i mnoha jiných amerických městech. V Massachussetts zemřelo 50 000 lidí, ve Philadelphii 300 lidí za den, v New Yorku 851 a v Chicagu tolik, že byly naprosto přeplněny všechny místní hřbitovy a město zakázalo pohřby.

Španělskou chřipku se sice nakonec podařilo porazit, ale její jeden kmen se znovu objevil v podobě ptačí chřipky a H1N1. Znovu se v dnešních dnech ukazuje, že největší nebezpečí pro člověka jako živočišný druh představují stále viry. Přes všechnu dostupnou zdravotní péči je na této frontě příroda vždy o krok před člověkem.

user-avatar

Tomáš Chalupa

21. 03. 2020 | 09:00

Zavří­t reklamu