válkaČeskoslovenskoobjevy

Spálené ostatky nemluvněte patřily neznámé větvi lidstva, která před téměř 12 000 lety osídlila Ameriku

Spálené ostatky nemluvněte patřily neznámé větvi lidstva, která před téměř 12 000 lety osídlila Ameriku
Zdroj: nationalgeographic.com

Objev 11 500 let staré lebky na Aljašce rozvířil opět diskuse o tom, kdo vlastně osídlil Severní Ameriku ve vzdálené minulosti. Genetická analýza ukazuje, že na kontinentu se usadila dosud neznámá skupina lidí, která zde žila tisíce let, než odtud záhadně zmizela neznámo kam.

Yvonne Pokorná 13. února 2018

K tomuto fantastickému zjištění vědce přivedla nedávná analýza spálených kosterních ostatků pocházejících z doby před 11 500 lety. Našly se již v roce 2010 v údolí řeky Tanana v centrální Aljašce, v archeologické lokalitě zvané Upward Sun River. Patřily holčice, která zemřela jen šest týdnů po svém narození. Vědci jí dali jméno Xach’itee’aanenh T’eede Gaay, což v jazyce místních Athabaskanů znamená Děvčátko úsvitu.

Z její lebky se podařilo extrahovat DNA. Tým genetiků z Dánska na odebraném vzorku provedl sekvenční analýzu a porovnal genom dítěte s geny 167 dávných i moderních lidí z celého světa. K jejich velkému překvapení se ukázalo, že děvčátko patřilo k dosud neznámé větvi původních obyvatel Ameriky. “O existenci této populace jsme neměli tušení,” přiznává evoluční genetik Eske Willerslev z Kodaňské univerzity, který výzkum vedl.

Mapa s vyznačením území Beringie, kde žili předkové dnešních amerických indiánů.

Mapa s vyznačením území Beringie, kde žili předkové dnešních amerických indiánů.

Etnikum již dostalo svůj název – staří Berinžané – podle Beringie, zaniklé pevniny v oblasti dnešního Beringova průlivu, která v době ledové spojovala Aljašku s východním cípem Sibiře.

“Je to nejstarší dosud známá větev Američanů,” uvedl Willerslev. Jeho tým zjistil, že téměř polovina DNA šestitýdenní holčičky se shoduje s genetickou výbavou pravěkých obyvatel Sibiře, zbytek je mix genů severní a jižní větve původních obyvatel Ameriky.

Výsledek analýzy tak potvrzuje, že pravěký člověk přišel na západní polokouli ze Sibiře přes zamrzlou Beringovu úžinu. Zdá se, že předci původních obyvatel Ameriky se jako specifická skupina objevili asi před 36 000 lety v severovýchodní Asii, kdy se oddělili z větve, z níž pocházejí i dnešní Číňané. Dalších deset tisíc let se mísili s dalšími obyvateli sibiřských plání, pak příliv cizích genů ustal a přibližně před 20 000 lety se začali dělit na různé genetické skupiny. Tou první, která se vydělila, byli právě Berinžané, jak dokládají ostatky pravěké holčičky.

Ilustrační obrázek ukazuje, jak mohla vypadat pravěká vesnice v místech archeologického naleziště zvaného Upward Sun River.

Ilustrační obrázek ukazuje, jak mohla vypadat pravěká vesnice v místech archeologického naleziště zvaného Upward Sun River.

Otázkou zůstává, zda se tak stalo už v Americe, nebo ještě v jejich pravlasti. Vědci připouští obě možnosti. Podle archeologa Bena Pottera z Aljašské univerzity tajemní dávní osadníci nepřišli do Ameriky v jedné migrační vlně, ale nejméně ve dvou. “Tento nový poznatek nám umožňuje získat přesnější obraz o prehistorii Severní Ameriky. Je výrazně složitější, než jsme si mysleli,” sdělil Potter.

Archeologové na základě artefaktů nalezených v lokalitě Upward Sun River soudí, že staří Berinžané vyhynuli přibližně před 7 000 lety. Jak k tomu přesně došlo, ale zůstává hádankou. Snad další výzkumy DNA prozradí něco více o osudu těchto dávných lidí.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu