válkaČeskoslovenskoobjevy

Sovětský inženýr postavil před válkou vodní počítač, používal se ještě v 80. letech

Sovětský inženýr postavil před válkou vodní počítač, používal se ještě v 80. letech
Zdroj: amusingplanet.com

Počítač je ze své podstaty stroj, který je schopen provádět početní úkony. Ruský inženýr Lukjanov v roce 1936 sestrojil počítač na bázi klapek, trubek a pák naplněných vodou.

Tomáš Chalupa 25. dubna 2020

Stroj se správně nazýval hydraulický integrátor a neobsahoval žádné mikročipy či jiné elektronické zařízení. Vše fungovalo jen na bázi mechaniky a hydrauliky. Vyroben byl k tomu, aby propočítával vlastnosti materiálu, zejména betonu, a přispěl tak k vyřešení problematiky jeho praskání.

Stroj byl skutečně na svou dobu velmi výkonný, dokázal propočítávat vztahy mezi jednotlivými proměnnými a provádět složité analýzy. Rozhodně nešlo o nějakou primitivní kalkulačku, a i proto se stal velmi oblíbený a postupně byl zaveden i do dalších odvětví vědy a výzkumu.

Lukjanov stavěl další a další tyto stroje, postupně je zdokonaloval, takže vznikl modulární hydraulický integrátor i trojrozměrný hydraulický integrátor. Konstruoval je i v průběhu druhé světové války a v poválečných letech. Byl vyvážen do mnoha zemí východního bloku včetně Československa a používal se v mnoha odvětvích až do 80. let, kdy jej konečně nahradily elektronické počítače.

Je to fenomenální úspěch tohoto konceptu počítacích strojů, protože si dokázaly zajistit své místo na slunci ještě v letech, kdy už existovaly elektronky a elektronické výpočetní stroje byly běžnou součástí průmyslu i života. Dokonce se používaly i v raketovém a kosmickém průmyslu tehdejšího Sovětského svazu. Dva exempláře se dnes nacházejí v Moskevském polytechnickém muzeu.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu