Krávy v Bretani záhadně umírají, farmáři jsou přesvědčení, že za to mohou obnovitelné zdroje energie v oblasti.

Krávy v Bretani záhadně umírají, farmáři jsou přesvědčení, že za to mohou obnovitelné zdroje energie v oblasti. | zdroj: odditycentral.com


Solární panely a větrné elektrárny prý zabily ve Francii stovky krav

TÉMATA: krávy | francie | obnovitelné zdroje energie

user-avatar

Tomáš Chalupa

5. 04. 2019 | 08:27

Ve Francii loni řešili farmáři stovky podivných úhynů skotu, pro které neměli veterináři ani odborníci žádné vysvětlení. Zvířata umírala bez jakékoliv příčiny. Vědci provedli sérii testů a přišli s mimořádně znepokojivou teorií. Podle ní krávy zabil proud z větrných a solárních elektráren.

Situace s podivným úhynem skotu byla hlášena na několika místech v Bretani, nejhorší byla situace v Cote-d’Amour. Zde uhynuly na několika farmách stovky kusů skotu. Jeden z místních farmářů Patrick Le Nechet uvedl, že jeho krávy začaly už před několika lety ztrácet na váze a loni uhynuly. Netrpěly přitom žádnými nemocemi, zdály se být jinak v pořádku, žádné symptomy běžných onemocnění nevykazovaly.

Le Nechet podezírá okolní větrné a solární elektrárny, protože problémy s krávami začaly v době, kdy v oblasti byly nainstalovány právě tyto obnovitelné zdroje energie. Le Nechet proto zaplatil speciální testy, které měly jeho domněnku potvrdit. A ukázalo se, že v půdě i vodě je napětí 1 volt, což je třikrát více, než jsou povolené limity pro zvířata. Proud z elektráren proudí do okolní půdy a vody a zřejmě pomalu zabíjel krávy na pastvinách.

I další farmáři utrpěli velmi citelné ztráty na dobytku a přiznávají, že je situace znepokojuje. Mnozí si vzali na své podnikání půjčky, splácejí úvěry a nyní sledují, jak jim jejich dobytek umírá. Problém je, že zatím nikdo nedokázal s určitostí dokázat, že to byl právě proud, co krávy zabilo. Je velmi dobře zdokumentované, že proud má na dobytek negativní vliv, ale o přímém způsobení smrti takto malým, byť nadlimitním množstvím, se zatím nikde nepsalo.

Co bude s problémem dál, se zatím neví. Farmáři se obávají, že budou muset své farmy zavřít, úřady bez vědeckých studií nic dělat nemohou, větrné a solární elektrárny také majitelé jen tak neodstraní. Než se věci pohnou nějakým směrem, zřejmě ještě bude muset umřít mnoho krav.

user-avatar

Tomáš Chalupa

5. 04. 2019 | 08:27

Zavří­t reklamu