válkaČeskoslovenskoobjevy

Šokující objev: šíří se genetické mutace mezi lidmi! Rodí se nová rasa X-Menů?

Šokující objev: šíří se genetické mutace mezi lidmi! Rodí se nová rasa X-Menů?
Zdroj: nature.com

Důkladnějším sekvenováním lidského genomu na větším vzorku lidí než doposud došli vědci k nečekanému a současně znepokojivému objevu – detekovali větší počet nových a dříve nevídaných genetických mutací. Co to s sebou nese, o tom vědci zatím jen spekulují. Podle jedněch je možné, že se začíná rodit nová rasa superpozemšťanů, podle jiných to může vést k zatím neznámým změnám v lidském těle.

tyrion 29. listopadu 2015

Toto senzační, ale na druhou stranu poněkud děsivé zjištění je výsledkem vědeckého výzkumu vedeného vědci z Cornellské univerzity a Kalifornské univerzity v USA. Když zkoumali geny několika tisíc lidí z celého světa, odhalili, že lidstvo v posledních několika letech nabylo nebývalých genetických mutací.

Vědci prostudovali 202 genů u 14 002 osob. Lidský genom obsahuje okolo tří miliard párů bází; vědci podrobili zkoumání 864 000 z těchto párů. Ačkoli jde o malou část genomu, rozsah zkoumaného vzorku lidí je jedním z největších v historii sekvenování lidské DNA. Jak představitelé vědeckého týmu ve své zprávě uvedli, 95 procent obměn nalezených při sekvenování 202 genů ve 14 002 lidech bylo unikátních, přičemž 74 procenty těchto variant disponoval jen jeden, nebo dva zkoumaní lidé.

„Tušil jsem, že se vyskytnou zřídkavé variace, ale ani ve snu by mě nenapadlo, že jich bude tolik!“ nechal se slyšet vedoucí projektu John Novembre z Kalifornské univerzity v Los Angeles. „Výzkumy prováděné před 50 lety ukazovaly, že zmutovaný gen má pouze jeden člověk z tisíce, a nyní je to pět lidí,“ poukázal na rychlost změn.

O superinteligentních dětech se už v 60. letech točily filmy, jako například Children of the Damned.

O superinteligentních dětech se už v 60. letech točily filmy, jako například Children of the Damned.

Co způsobuje tyto mutace?

Dříve se vědci domnívali, že genetické abnormality mají na svědomí záření, viry, transpozony a mutagenní chemické látky. Nyní však vědci rozpoznali ještě jeden faktor, který vede k mutacím – přelidněnost!

Růst počtu obyvatel je vodítkem k pochopení tak velkého počtu genetických variant, tvrdí vědci. „Fakt, že pozorujeme tak mnoho unikátních genetických změn je zčásti díky tomu, že lidské populace se velmi rychle rozrůstají,“ prohlásil Novembre. S růstem počtu obyvatel se totiž zvyšuje i možnost mutací. „Některé z nich jsou velmi mladého data a souvisejí s populačním růstem od vzniku zemědělství a některé dokonce s průmyslovou revolucí,“ uvedl Novembre. „S růstem počtu obyvatel se naskytlo mnohem více příležitostí ke genetickým mutacím, protože v tak velkých populacích dochází k velkému množství přenosů chromozomů z rodičů na děti,“ vysvětlil. Jinými slovy, čím více se lidí množí, tím přibývá genetických variant. A vědci nevylučují, že se mohou objevit i takové typy mutací, které povedou k nevídaným změnám v lidském organismu.

Hugh Jackman v roli Wolverine v úspěšné sérii o mutantech X-Menech

Hugh Jackman v roli Wolverine v úspěšné sérii o mutantech X-Menech

Rodí se nová rasa X-Menů?

Mezi vědci se najdou tací, kteří v těchto mutacích spatřují výhody. Tak například profesor Darren Kessner z Kalifornské univerzity naznačuje, že by se mezi pozemšťany mohla brzy objevit fantastická skupina takzvaných X-Menů. Tyto bytosti by nevzešly z tajných laboratoří ani z filmových ateliérů, ale přirozenou cestou – z lůna matky.

„Nové mutace jsou zdrojem zděděných variací, některé z nich mohou vést k nemocem a dysfunkcím a jiné zase udávat povahu a tempo evolučních změn. Je to vzrušující doba,“ prohlásil.

Jak užitečné, tak škodlivé mutace odjakživa existovaly jako zcela normální jev, ale když se počet mutací dramaticky zvýší, je otázkou, jak se to promítne do dalšího vývoje lidské rasy. Vznikne nová rasa a ta stará zanikne? Budou lidé odolnější, nebo náchylnější k nemocem? Na to si netroufá žádný vědec odpovědět. Předvídat důsledky těchto mutací podle nich není vůbec lehké. V každém případě budou vědci muset přepracovat dosavadní metody dešifrování funkce genů.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu