Socha sedící spisovatelky ve Světlé pod Ještědem, autor Josef Bílek (1931)

Socha sedící spisovatelky ve Světlé pod Ještědem, autor Josef Bílek (1931) | zdroj: wikipedia commons


Sochu Karolíny Světlé za války ukradli, před zničením ji zachránil úplatek

TÉMATA: socha | spisovatelé | 19. století | čechy | podještědí | druhá světová válka

user-avatar

Václav Pokorný

22. 09. 2019 | 10:43

Česká spisovatelka Karolína Světlá žila v Praze, ale každé prázdniny trávila v rodišti svého muže ve Světlé pod Ještědem. Tento kraj a zdejší lidé jí natolik učaroval, že jej přenesla i do mnoha svých románů. Na její paměť jí zdejší rodáci v roce 1931 vztyčili pomník. Ten měl být za druhé světové války sešrotován, avšak drobný úplatek v podobě několika hus jej zachránil.

Jednu chvíli to už vypadalo, že skončí roztavený v hutích, ale na samém sklonku druhé světové války svůj pomyslný boj o život vyhrál. Řeč je o pomníku spisovatelky Karoliny Světlé, který dodnes stojí ve Světlé pod Ještědem.

Autorem pomníku je Josef Bílek a socha byla odhalena 12. července 1931. Ve své době stála 34 000 Kčs, což je dnešních přepočtu asi 1 300 000 Kč. Slavnostního odhalení se zúčastnilo přes pět tisíc lidí. V průvodu, který vycházel od dolnopasecké školy přes Rozstání a Hodky, kráčeli hasiči, sokolové, legionáři a ženy v národních krojích. Hlavním řečníkem byl Arne Novák, profesor dějin české literatury na Masarykově univerzitě v Brně.

 Slavnostní odhalení pomníku Karolíny Světlé ve Světlé pod Ještědem v roce 1931

Podle vyprávění pamětníků byla bronzová socha během druhé světové války díky staviteli Říhovi z Českého Dubu a minimálně čtyřem nebojácným mužům za jedné noci odstraněna a ukrývána, aby nemohla být přetavena na válečný materiál. Nejdříve na světelské faře v seně a po vyzrazení tohoto úkrytu byla pak převezena do liberecké sběrny kovů Adalberta Rohna. Její majitel slíbil, že se za drobný úplatek vynasnaží sochu zachránit. Tak se i stalo. 

V prvních dnech po osvobození byla socha převezena zpět do Světlé pod Ještědem a 13. května 1945 slavnostně opět odhalena. Úplatek v podobě několik hus se tedy vyplatil. 

Karolina Světlá, vlastním jménem Johana Rottová, se narodila 24. února roku 1830 v Praze. V dvaadvaceti letech se vdala za svého učitele hry na klavír Petra Mužáka. Ten ji uvedl do kruhů české společnosti, kde se sblížila s Boženou Němcovou, která měla na Světlou velký vliv. V manželství se jí narodilo její jediné dítě, dcera Boženka, která však ve třech měsících života zemřela. Tuto bolest se snažila překonat duševní prací a vznikly první literární díla. Do literatury vstoupila roku 1858 prací s názvem "Dvojí probuzení" v památném prvním ročníku almanachu Máj.

Světlá žila se svým mužem v Praze, ale každé prázdniny trávila v rodišti svého muže ve Světlé pod Ještědem. Tento kraj s nedotčenou přírodou a zdejšími lidmi ji natolik uchvátil, že jej přenesla i do mnoha svých románových děl. Vznikl zde například Vesnický román, Kříž u potoka, Frantina nebo Nemodlenec. Tady se spisovatelka cítila jako doma a přijala umělecký pseudonym Karolína Světlá.

 

user-avatar

Václav Pokorný

22. 09. 2019 | 10:43

Zavří­t reklamu