válkaČeskoslovenskoobjevy

Sněžný muž byla možná žena. Žila v 19. století v Rusku a vypadala napůl jako opice

Sněžný muž byla možná žena. Žila v 19. století v Rusku a vypadala napůl jako opice
Zdroj: Daily Mail
+ 3 fotky+ 4 fotky

Dlouhé roky pátrají stovky cestovatelů, badatelů a záhadologů po legendárním sněžném muži yettim. Doposud bezúspěšně. Přední britský genetik však nyní tvrdí, že našel důkaz, že yetti není pouhý mýtus, ale že opravdu žil. Byla to však žena!

tyrion 14. dubna 2015

Bývalý profesor z Oxfordské univerzity a odborník na genetiku člověka Bryan Sykes vyvolal nedávno v akademických kruzích velký rozruch svým tvrzením, že opičí žena, známá pod jménem Zana, která žila v Rusku v 19. století, by mohla být oním dlouho hledaným bájným yettim. Sykes svoje tvrzení opírá o výsledky srovnávacích genetických testů, které sám provedl. Analýza vzorků DNA odebraných ze slin Zaniných šesti žijících potomků a zubu jejího zesnulého syna Khwita totiž ukázala, že všechny obsahovaly západoafrické geny, přesto však jejich DNA neodpovídala žádné známé africké skupině.

Z toho Sykes usuzuje, že Zana byla potomkem hominidů, kteří přibližně před 100 000 lety opustili Afriku a usadili se v odlehlých horách Kavkazu. Svým atypickým divokým vzezřením tak dali podnět ke vzniku řady mýtů o opičích lidech včetně yettiho.

Mýtus o bájném yettim má zřejmě reálný základ.

Mýtus o bájném yettim má zřejmě reálný základ.

Po zveřejnění této hypotézy v britském tisku se na Sykesovu hlavu snesla bouře kritiky a odsudků. Vědcovy závěry jsou nejen zpochybňovány, ale dokonce označovány za nekompetentní, ba hloupé a vysloveně rasistické. „Znamená to snad, že Afričan je synonymum pro pračlověka?“ táže se například na webu scienceblogs.com americký profesor Paul Zachary Myers.

O tom, že žena jménem Zana v Rusku skutečně existovala, však žádných pochyb není, ačkoli se nedochovala žádná její fotografie. Podle dochovaných svědectví ji v roce 1850 objevila skupina lovců v okresu Očamčyra na jihu Abcházie. Žila jak zvěř v divočině, byla nahá a neuměla mluvit. Měřila na výšku 2 metry, měla silně vyvinuté svalstvo a byla hustě ochlupená. Měla tmavou pleť, široký plochý nos s rozšířenými nozdry, široká ústa, nízké čelo. Říkalo se, že vypadala na půl jako člověk a na půl jako opice.

Lovci ji tehdy zajali, spoutali a dali do klece. Několik let pak žila v zajetí, než se ji podařilo zkrotit a přivyknout k životu v lidské společnosti. Nejprve ji drželi v kleci, pak jí dopřáli ohrazený výběh, nakonec ji prodali jednomu šlechtici. Zana projevovala jistý stupeň inteligence a byla schopna vykonávat těžké práce, jako třeba pracovat na poli nebo mlít obilí. Nikdy se však nenaučila mluvit a odmítala se oblékat. Byla tak rychlá, že uměla předběhnout i koně!

Pravnučka Zany

Pravnučka Zany

I přes její divoké, zvířecí vzezření se našel ve vsi muž, který s ní souložil. Zana tak přivedla na svět bezpočet potomků. Několik z nich umřelo v dětství, další čtyři – dva chlapce a dvě dívky – si adoptovaly místní rodiny. Děti vypadaly jako normální lidé, bez problémů se zařadily do společnosti, oženily se, vdaly a založily vlastní rodiny. Jejich potomkové žijí v izolované horské vesnici Tkhina dodnes. Zana zemřela někdy kolem roku 1890, ale místo jejího hrobu není známo.

Naopak lebka jejího syna Khwita Genaby existuje a byla již několikrát podrobena vědeckému zkoumání. Zatímco však Dr. Grover Krantz ji prohlásil za zcela moderní bez jakýchkoli neandrtálských rysů, ruský antropolog M. A. Kolodijev ji označil za výrazně odlišnou od běžných lebek dnešních mužů v Abcházii a mající archaické rysy. Podle něj se nejvíc podobá lebkám neolitických zemědělců nalezeným ve Vovnigi na Ukrajině. Jenže podle vzorku DNA, který Brian Sykes odebral ze zubu Zanina syna Khwita, pocházejí jeho předkové ze subsaharské Afriky!

Khwit Genaba, syn Zany

Khwit Genaba, syn Zany

Z toho všeho tak vyplývá, že Zana měla exotický původ. Někteří vědci se domnívají, že mohlo jít o otrokyni, která prchla z tureckého otroctví. To však Brian Sykes popírá. Ačkoliv nemá přímý důkaz, považuje za mnohem přesvědčivější verzi, že byla potomkem přežívajícího zbytku populace pralidí (buď neandrtálců, nebo nějakého poddruhu Homo erectus), kteří se po staletí skrývali v odlehlých, řídce osídlených kavkazkých horách. Tito hominidé pak dali vzniknout mýtům o záhadných tvorech podobajících se opicím, jako byl třeba Almas v Altaji nebo již zmíněný himálajský yetti.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu