| zdroj: youtube.com


Smrťačka 1935: Krátký film ukazuje, jak mladí vyháněli zimu v Suchovršicích

TÉMATA: lidové zvyky | reportáže

user-avatar

Yvonne K.

2. 04. 2017 | 08:03

Pátá neděle postní se nazývá Smrtná. V ten den se vynáší ze vsi Smrtka. Symbolizuje zimu a smrt a má podobu slaměné figuríny, oděné do ženských šatů a nastrčené na tyč. Mládež nebo děti ji za obřadních písní vynáší za ves a hází ji do řeky nebo do potoka, případně ji upálí. Zpátky se do vsi vrací s "lítem" – malým zeleným stromkem nebo větvičkami, které byly symbolem nového života a jara.

Jde o zvyk pocházející z dávných, ještě předkřesťanských dob. Díky řadě církevních zákazů v dřívějších dobách v některých částech Čech téměř zanikl, ale na Moravě se udržel až dodnes ve své starobylé a téměř nezměněné podobě. Věřilo se, že v domě, ze kterého by se chlapec nezúčastnil tohoto obřadu, by někdo do roka vážně onemocněl či dokonce zemřel.

Někde chodívají chlapci se "Smrťákem" a děvčata s "Morenou". Tak tomu bylo i ve vesnici Suchovršice v severovýchodních Čechách. Na filmových záběrech z roku 1935 můžeme vidět, s jakou parádou a slávou tam obě figuríny tehdy vynášeli. Všichni měli na sobě kroje, v rukou různá mávátka z ozdobených větviček a takto šli v průvodu za Smrtkou. Po jejím utopení se upřímně radovali. Znamenalo to, že jaro se může zcela chopit své vlády. A ještě jedna zajímavá věc na konec – v ten den se nesměl vůbec pít alkohol.

 

user-avatar

Yvonne K.

2. 04. 2017 | 08:03

Zavří­t reklamu