Takhle se stěhoval pohřební kočár do muzea. | zdroj: Národní muzeum v Praze


Smrt v muzeu: Cheb poslal do Prahy vzácný pohřební kočár z konce 19. století

TÉMATA: národní muzeum | výstava

user-avatar

Ivanhoe

26. 02. 2015 | 07:00

Do nové budovy Národního muzea v Praze dorazil s předstihem vzácný pohřební kočár z konce 19. století. Stane se jedním z exponátů na výstavě Smrt, která se 20. března 2015 otevře veřejnosti.

Kočár zapůjčilo Muzeum Cheb, které jej zakoupilo od jednoho sběratele v roce 1999 společně se sbírkou zemědělského a hospodářského nářadí. Tuto kolekci její majitel sesbíral na usedlostech mezi Františkovými Lázněmi a obcemi Křižovatka a Nový Kostel, odkud prý pohřební vůz pocházel. Díky sběratelově zájmu unikl vůz zkáze a nebyl rozštípán na palivové dříví. Podle informací pamětníků sloužil na Chebsku ojediněle ještě koncem 60. let 20. století.

Výstava představí smrt jako jako nedílnou součást života, která je v současnosti spíše vytěsňována na okraj společenského vědomí na straně jedné a banalizována v populární kultuře ve formě akčních filmů či počítačových her na straně druhé.  

user-avatar

Ivanhoe

26. 02. 2015 | 07:00

Zavří­t reklamu