válkaČeskoslovenskoobjevy

Sluneční soustava zanikne dřív, než se předpokládalo

Sluneční soustava zanikne dřív, než se předpokládalo
Zdroj: Wikimedia Commons

Nic v tomto vesmíru netrvá věčně. Jednoho dne zanikne i Slunce, které vyvrhne velkou část hmoty a scvrkne se do podoby bílého trpaslíka. Nakonec zcela vychladne a nebude vyzařovat žádné viditelné světlo. V tu dobu ale již Sluneční soustava dávno nebude existovat. Podle posledních simulací potrvá pouhých 100 miliard let, než zbývající planety odletí pryč do vesmíru a zanechají umírající Slunce daleko za sebou.

Yvonne Pokorná 11. února 2021

Astronomové a fyzici se nejméně stovky let snaží odhalit, jaký příští osud čeká naši Slunečnou soustavu. Už Isaac Newton spekuloval, že vzájemné interakce mezi planetami nakonec způsobí nestabilitu systému. Navíc čím více obsahuje těles, které na sebe vzájemně působí, tím je tento systém komplikovanější a jeho vývoj lze hůře předvídat. Ve fyzice se tomu říká problém N-těles.

Pokud však dokážeme zjistit, co se stane s naší Sluneční soustavou, můžeme pak odhadovat, jak by se mohl vesmír vyvíjet v mnohem delších časových intervalech, než je současný věk 13,8 miliardy let.

Thumbnail # Naše sluneční soustava vznikla v bublině kolem dlouho mrtvé hvězdy
Mohlo by Vás zajímat:

Naše sluneční soustava vznikla v bublině kolem dlouho mrtvé hvězdy

V roce 1999 astronomové předpovídali, že Sluneční soustava se bude pomalu rozpadat po dobu nejméně jednoho trilionu let (milion bilionů). Tento výpočet však podle vědců z Kalifornské univerzity nebral v úvahu některé důležité vlivy, které by mohly Sluneční soustavu narušit dříve. Tím prvním je Slunce. Asi za 5 miliard let se nafoukne do rudého obra, který pohltí planety Merkur, Venuši a Zemi. Potom vyvrhne téměř polovinu své hmotnosti do vesmíru a z obra se stane bílý trpaslík s pouhými 54 % současné sluneční hmoty. Díky tak obrovské ztrátě hmotnosti se výrazně uvolní gravitační stisk zbývajících planet – Marsu, Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptunu. Vnější planety tak budou mít větší oběžnou dráhu, byť zůstanou relativně stabilní. Začne se však projevovat destruktivní vliv vzájemné gravitace (gravitační rezonance) Jupitera na Saturn a opačně. Toto vše dohromady způsobí, že Sluneční soustava bude mnohem více náchylnější k destabilizaci.

Thumbnail # Měsíc ochránil Zemi před Sluncem a umožnil vznik pozemského života
Mohlo by Vás zajímat:

Měsíc ochránil Zemi před Sluncem a umožnil vznik pozemského života

Právě tyto faktory vědci zahrnuli do svých výpočtů a provedli desítku simulací budoucího vývoje naší soustavy na superpočítači. Zjistili, že se pokaždé odehrává podobný scénář. Během 30 miliard let dojde k takovému narušení oběžných drah, že planety zmizí do galaxie. Zbyde nakonec jen jedna jediná. Tato poslední osamělá planeta se zdrží dalších 50 miliard let, ale zániku se stejně nevyhne. Nakonec – 100 miliard let poté, co se Slunce změní v bílého trpaslíka, – Sluneční soustava kompletně zanikne.

To je výrazně kratší časový rámec, než jaký byl vědci navržen v roce 1999. Pořád ale jde o miliardy, takže šance, že by se takového konce lidstvo dožilo, je mizivá. Můžeme proto v klidu spát.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu