Skautský oddíl Sirius očima Ivana Motýla | zdroj: youtube.com


Skautský oddíl Sirius a jeho historie očima jednoho z bývalých členů

TÉMATA: skauting | dokumenty | videa

user-avatar

Tomáš Chalupa

20. 10. 2017 | 13:00

Ostravský básník a publicista Ivan Motýl v krátkometrážním snímku vzpomíná na své dětství strávené ve skautském oddíle Sírius. Na pozadí stručné historie skautingu, pionýrských oddílů v Československu a její organizace vyjevuje, co pro něj znamenalo být skautem. V závěrečné části se také zmiňuje o fenoménu trampingu na Ostravsku.

user-avatar

Tomáš Chalupa

20. 10. 2017 | 13:00

Zavří­t reklamu