válkaČeskoslovenskoobjevy

Skandální odhalení: Ježíš se oženil a měl dvě děti. Marie nebyla panna, ale prostitutka

Skandální odhalení: Ježíš se oženil a měl dvě děti. Marie nebyla panna, ale prostitutka
Zdroj: www.curiousping.com

Ježíš nezemřel na kříži jako svobodný mládenec, nýbrž jako ženáč, který po sobě zanechal potomstvo. Jeho manželkou byla prostitutka, která však vešla do historie jako neposkvrněná Panna Marie.

Markéta Oderská 11. prosince 2014

Zní to jako příběh z pera komerčně úspěšného spisovatele Dana Browna, jenže s tímto tvrzením tentokrát přichází kanadský vědec, religionista Barrie Wilson, jenž ve spolupráci se spisovatelem a filmařem Simchou Jacobovicim napsal knihu nazvanou „Ztracené evangelium“.

Profesor Barrie Wilson a spisovatel Simcha Jacobovici se "ztraceným evangeliem"

Profesor Barrie Wilson a spisovatel Simcha Jacobovici se „ztraceným evangeliem“

V ní oba autoři tvrdí, že našli důkaz o tom, že sta let kolující historky o Ježíšově partnerství s bývalou prostitutkou Máří Magdalenou, která podle oficiálních evangelií patřila k nejbližším učedníkům Krista a byla přítomna u nejdůležitějších okamžiků jeho života i smrti, se zakládají na pravdě. Doposud k takovýmto fámám poukazovaly jen nejrůznější rukopisné zlomky, ale nyní tuhle hypotézu prý podporuje plnohodnotné evangelium.

Rukopis ze 6. století obsahuje skrytý příběh o manželství Ježíše Krista

Rukopis ze 6. století obsahuje skrytý příběh o manželství Ježíše Krista

Tím je starobylý rukopis, který je asi 20 let uložen v archivech Britské knihovny. Předtím jej vlastnilo Britské muzeum, když jej v roce 1847 odkoupilo od obchodníka, jenž tvrdil, že rukopis získal z kláštera Svatého Makaria v Egyptě. Více než 160 let nikdo z učenců nevěnoval spisu významnější pozornost, až si na něj konečně posvítili již zmínění autoři knihy. Po šesti letech intenzivního studia jsou teď plně přesvědčení, že našli ztracené páté evangelium, které vrhá nové světlo na život zakladatele křesťanského náboženství.

Ježíš a Máří Magdaléna

Ježíš a Máří Magdaléna

Rukopis je napsán na pergamenu a pochází z roku 570. Má jít údajně o kopii originálu pocházejícího stejně jako ostatní čtyři evangelia – Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo – z 1. století našeho letopočtu. Text se skládá z 29 kapitol a je napsán v syrštině, tedy hlavním jazyce, který se na Blízkém východě používal před příchodem Arabů v 7. století a prosazením arabštiny. Badatelé si dali tu práci a poprvé celý rukopis přeložili ze syrštiny do angličtiny. Zjistili, že podobně jako v případě fiktivní Šifry mistra Leonarda je příběh o Ježíši v textu zašifrován. Jedině čtením textu v originálním jazyce jej mohli rozklíčovat. Tímto způsobem odhalili, že za postavou biblického patriarchy Josefa se ve skutečnosti skrývá Ježíš a za jeho egyptskou manželkou Asenat není nikdo jiný než Máří Magdaléna. V textu se totiž mimo jiné píše: „Blaze tobě skrze Pána Boha Josefa, protože on je prvorozeným synem Boha, a tebe budou nazývat dcerou Boha nejvyššího a Josefovou nevěstou od nynějška až po věky věků.“ O něco dále se v rukopise uvádí, co následovalo po sedmidenní svatební hostině: „Josef měl s Asenat styk“… A Asenat s Josefem otěhotněla a v Josefově domě porodila Manassese a jeho bratra Efraima.“

Poslední večeře od Leonarda da Vinciho. Je na plátně vedle Ježíše vyobrazena Máří Magdaléna?

Poslední večeře od Leonarda da Vinciho. Je na plátně vedle Ježíše vyobrazena Máří Magdaléna?

Na jiném místě rukopisu se zase popisuje scéna nápadně připomínající křesťanské svaté přijímání. V ní postava anděla označí včelí plástev krvavým symbolem kříže a podá jej Asenat. Když jej pojídá, anděl jí říká: „A tak jsi nyní pozřela chléb života a vypila šálek života.“

Opis celého evangelia doprovází v předmluvě dopis ze 6. století, v němž překladatel výslovně upozorňuje na skrytý význam textu, jenž se týká „našeho Pána, našeho Boha, Slova“. Jenže v místě, kde už čtenář očekává, že tento skrytý význam bude konečně odhalen, se objevuje v textu velká „trhlina“, naznačující že někdo záměrně zcenzuroval to, co mělo následovat. „Je tam střih přes celou jednu stránku, přímo přes řádky textu v syrštině,“ říkají Jacobovici a Wilson. „Znamená to, že část textu chybí ne proto, že by byla poškozena, ale kvůli cenzuře,“ dodávají.

Máří Magdaléna by prý víc než jen Kristovou učednicí.

Máří Magdaléna by prý víc než jen Kristovou učednicí.

Podle Wilsona a Jacoboviciho šifru o Ježíšově manželství vložili do starozákonního příběhu o Josefovi a jeho ženě Asenat pronásledovaní křesťané. Celé evangelium pak zmizelo a upadlo do zapomnění kolem roku 325, tedy v době, kdy římský císař Konstantin I. Veliký (první křesťanský císař historie) údajně nařídil zničit všechna evangelia kromě Matoušova, Markova, Lukášova a Janova, která jako jediná odpovídala císařově pohledu na křesťanství.

Ve svých tvrzeních se autoři opírají ještě o další fakta, například odkazují k jedné kronice z roku 1213, v níž se vypráví o kacířském obyvatelstvu jihofrancouzského města Béziers, které křižáci zaživa upálili kvůli jejich víře, že Ježíš a Máří Magdaléna byli milenci. Jiný pohled na to, že Marie byla prostituka, nabídli učenci, kteří spojili její identitu s nejmenovanou hříšnicí, která v Lukášově evangeliu Ježíšovi pomazala nohy.

Lukáš v evangeliu zmiňuji bezejmennou hříšnici, která Ježíši líbe nohy a natírá je vzácným olejem.

Lukáš v evangeliu zmiňuji bezejmennou hříšnici, která Ježíši líbe nohy a natírá je vzácným olejem.

Hypotéze o Ježíšově manželství nahrává i to, že před dvěma lety oznámil profesor Karen L. King z harvardské univerzity, že objevil fragment papyru z Egypta, jenž nese název Evangelium ze života Ježíše. V něm se nacházejí čtyři slova napsaná v koptštině, v nichž se praví: „Ježíš jim řekl: ´Moje žena…´

Jacobovici je však přesvědčen, že pravdu o Ježíšově manželství můžeme vydedukovat i z Nového zákona. „Ježíš je v evangeliích nazýván rabínem. A rabín i dnes musí být ženat, aby mohl mít svou kongregaci a duchovenstvo. Pokud hodlá vést kongregaci, musí být pro kongregaci vzorem. V prvním století jste dosáhli plného mužství tím, že jste se oženili,“ argumentuje spisovatel.

Máří Magdaléna hraje prominentní úlohu všech důležitých okamžicích Kristova života.

Máří Magdaléna hraje prominentní úlohu všech důležitých okamžicích Kristova života.

Své přesvědčení o tom, že Máří Magdaléna byla Ježíšovou manželkou, dokládá například jejím rozhodnutím navštívit Ježíšův hrob tři dny po jeho ukřižování. „Evangelia nám sdělují, proč tam šla – aby omyla a pomazala jeho tělo. Je pouhou učednicí a přesto ho jde svléknout? Ženy nemyjí těla rabínů a mužů. To dělají jen muži – tedy pokud nejste manželkou toho muže,“ upozorňuje.

Neméně překvapivě Jacobovici a Wilson rovněž tvrdí, že už 13 let před ukřižováním osnoval proti Ježíši úkladnou vraždu jeho tehdejší rival v lásce. V rukopise se totiž hovoří o tom, že faraonův syn se chtěl s Asenat oženit a kvůli tomu hodlal zavraždit Josefa i oba jeho syny. Oním sokem měl být adoptivní syn římského císaře Tiberia Germanicus, který tou dobou působil stejně v Galileji.

Film Poslední pokušení Krista (1988)

Film Poslední pokušení Krista (1988)

Ačkoliv někteří vědci připouští, že možná existovala evangelia, která prozrazovala o životě Ježíše více než ta oficiální, včetně jeho možného manželství, jiní, zejména křesťanští historii, považují všechny tyto hypotézy za čirý nesmysl a knihu Ztracené evangelium řadí do stejné kategorie knih jako román Šifra mistra Leonarda. Například profesor církevní historie z Oxfordské univerzity Diarmaid MacCulloh ji označil za naprosté žvásty. „Jsem velmi překvapen, že Britská knihovna poskytla těmto autorům domovské zázemí,“ podivoval se. Na to autoři knihy jen odpovídají: „Jediné, jak dokázat, že žádný důkaz není, je, že důkaz nadále ignorujete.“

Související články

Další články

Zavří­t reklamu