Helmut Kentler byl kontroverzní psycholog, který stál za zvráceným pedofilním projektem

Helmut Kentler byl kontroverzní psycholog, který stál za zvráceným pedofilním projektem | zdroj: archeviva.com


Šílený německý experiment nechal sirotky ve spárech pedofilů

TÉMATA: psychologie | experimenty | děti | krimi | pedofilie | německo

user-avatar

Tomáš Chalupa

27. 09. 2018 | 12:00

Helmut Kentler byl kontroverzním psychologem, který stál za skandálním experimentem, jaký nemá v civilizovaném světě obdoby. Dal dohromady sirotky a pedofily s tím, že to prospěje oběma stranám. Jak se ukázalo, poněkud se mýlil. Vše navíc kryli politici.

Sexuální revoluce 60. a 70. let vyvolala v západním Německu uvolnění morálky a zaběhlých pravidel. V některých případech ale zašlo uvolnění příliš daleko. Nejkřiklavější záležitostí byl vládou sponzorovaný a podporovaný sociální experiment, který vymyslel psycholog Helmut Kentler. Vše bylo zaštítěno Stranou zelených, která byla v té době hnízdištěm pacifistů, environmentalistů, feministek a také pedofilů. Právě v této politické straně se rozběhla bizarní diskuse o tom, že by bylo dobré legalizovat sex s dětmi.

Existují záznamy o tom, že Zelení podporovali nejrůznější pedofilní aktivisty a spolky a rozhodně se stavěly proti tomu, aby pedofilie byla plošně kriminalizovaná. Snahou Zelených bylo navodit celospolečenskou atmosféru, že mít sexuální vztahy s dítětem je normální. Celé toto křídlo Zelených nakonec ztratilo na významu, až vymizelo úplně a zelení tuto temnou kapitolu svých dějin pohřbili jako dávno zapomenutou.

V roce 2015 ale vyšlo na světlo, že právě Zelení v čele berlínské radnice financovali program nebo spíše experiment, který umisťoval děti ulice a sirotky záměrně do péče usvědčených pedofilů. Dělo se tak na základě Kentlerova sexuálního výzkumu, který prováděl při svém působení na Hannoverské univerzitě. Profesor sociální pedagogiky došel k naprosto šílenému závěru, že sexuální zkušenost může mít pro děti ve věku 13 až 15 let pozitivní vliv.

Do péče pedofilů tak byl umístěn neznámý počet drogově závislých teenagerů nebo prostitutů. K čemu v takových rodinách, dá li se o něčem takovém vůbec mluvit, docházelo, je naprosto jasné. Sám Kentler až do své smrti v roce 2008 tvrdil, že celý projekt byl v podstatě úspěchem, přestože uznával, že byl nelegální. Kentler, jenž byl praktikujícím homosexuálem, se ostatně většinu svého života zabýval vědeckým obhajováním sexuálních vztahů mezi dospělými a dětmi.

„Zjistil jsem, že ve většině případů mají pederastrické vztahy velmi pozitivní efekt na osobní rozvoj chlapců, zejména pokud je pederast současně chlapcovým mentorem,“ řekl Kentler v jednom rozhovoru.

Když se celá věc dostala v roce 2015 na světlo, berlínská radnice povolala Teresu Nentwigovou z univerzity v Göttingenu, aby ověřila, nakolik byla tehdejší administrativa do experimentu zapojena. „Muži, kteří byli usvědčeni ze sexuálních kontaktů s dětmi, byli ustanoveni berlínskou radnicí jako jejich ochránci. Děti a mladí lidé žijící na ulici museli svým pečovatelům „zaplatit“ za postel, jídlo a šaty sexem,“ říká nekompromisně Nentwigová. Jde o naprosto hrůzný experiment státem posvěcené pedofilie.

Nentwigová je ovšem postavena do složité situace. Kentler si záměrně nevedl žádnou evidenci, takže není jasné, kolika dětí se experiment týkal ani jaký byl jeho celkový rozsah. Nentwigová přesto našla minimálně jeden případ dítěte, které si odneslo neblahé důsledky zařazení do programu. Berlínská radnice provozuje stále speciální horkou linku, kam mohou zavolat lidé, kteří byli jako děti do tohoto programu zahrnuti a bylo jim jakkoliv ublíženo, nebo se jen chtějí podělit o své zkušenosti.

 

user-avatar

Tomáš Chalupa

27. 09. 2018 | 12:00

Zavří­t reklamu