válkaČeskoslovenskoobjevy

Sfinga dala faraonovi Thutmosemu IV. moc stát se vládcem Egypta

Sfinga dala faraonovi Thutmosemu IV. moc stát se vládcem Egypta
Zdroj: ancientpages.com

Faraon Thutmose IV. vládl v Egyptě v letech 1400 až1390 před Kristem. Jeho vztah se Sfingou byl velmi specifický a díky jejímu zjevení ve snu se stal vládcem, i když na to neměl nárok.

Tomáš Chalupa 30. ledna 2018

Sám faraon tvrdil, že právě od ní pochází jeho moc a tudíž i status vládce Egypta. Vše vycházelo z jednoho jeho snu. Ve starověkém Egyptě, stejně jako v jiných starověkých civilizacích, lidé přikládali snům velkou důležitost a považovali je za zjevení budoucnosti.

Thutmose IV. byl jednoho dne na lovu a cítil se unaven. Lehl si proto do stínu Sfingy, aby si odpočinul. Sfinga byla v těch dobách částečně pohřbena v navátém písku. Thutmose usnul a ve snu se mu zjevil bůh Slunce Re, který na sebe ve snu vzal právě podobu Sfingy. Bůh Re mu sdělil, že pokud zbaví Sfingu veškerého písku, stane se králem Egypta.

Tento sen je zachycen na kamenné stéle, proto o něm víme i v dnešní době. Thutmose udělal vše podle toho, co mu Sfinga vyjevila ve snu, a skutečně se stal devátým králem 18. dynastie faraonů.

Nebylo to ale tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Thutmose IV. totiž vlastně nebyl právoplatným dědicem trůnu, jeho matkou totiž nebyla hlavní manželka Thutmosova otce – Amenhotepa II. Jak přesně k tomu došlo, nevíme, nicméně Thutmose se králem stal, za což podle dobových pramenů nikdy nepřestal být Sfinze vděčný.

Thutmoseho vláda byla poměrně komplikovaná. Čelil osvobozeneckým snahám v podmaněných zemích, čelil narůstající síle Chetitů na severu a měl problémy i ve své vlastní zemi. Spoléhal na svou armádu a také více než jeho předchůdci na diplomacii.

S říší Mitanni chtěl uzavřít mír a chtěl se diplomaticky oženit s jednou z dcer krále Artátoma. Král mu vyhověl poté, co svou žádost sedmkrát opakoval.

Velkým problémem tehdejšího Egypta bylo jeho velmi pestré etnické uspořádání. Thutmose se snažil svoji rozlehlou říši sjednotit v otázce náboženství, a začal proto zavádět kult jediného boha. Tímto bohem se stalo slunce zvané Aton.

Thutmose IV. byl významný král velkého formátu. Zemřel po krátké vládě asi osmi let.Nedokončil většinu svých staveb, kterými chtěl vyzdobit své sídelní město Vaset. Z jeho staveb se zachovalo jen minimum a je velmi těžké přesně určit, zda-li mu skutečně patří.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu