válkaČeskoslovenskoobjevy

Seznamte se s mužem, který vytvořil ilumináty

Seznamte se s mužem, který vytvořil ilumináty
Zdroj: nationalgeographics.com
+ 1 fotka+ 2 fotky

Řídí skrytě celý svět, mají neomezené možnosti, stojí za všemi válkami, pády vlád, revolucemi, zotročují lidstvo … V jejich existenci věřil i populární zpěvák Karel Gott. Německý myslitel z 18. století Adam Weishaupt by se nejspíš podivil, jaký vliv mají jeho ilumináti ještě v novém tisíciletí.

Tomáš Chalupa 23. října 2019

Adam Weishaupt se narodil v roce 1748 v Ingolstadtu rodičům, kteří byli Židé, ale konvertovali ke křesťanství. Brzy o matku i otce přišel a o jeho výchovu a vzdělání se staral strýc, který jej poslal do jezuitské koleje. Po dokončení studií se Weishaupt stal profesorem práva na univerzitě v Ingolstadtu. Oženil se a založil rodinu.

V roce 1784 se o jeho značně neortodoxní myšlenky začal zajímat stát. Byl totiž přesvědčen, že evropské státy nejsou řízeny příliš dobře, a vytvořil systém osvícení (iluminace), což byly ideje a návody vedoucí k lepšímu řízení státu.

Bylo to v době, kdy se Evropou šířilo svobodné zednářství a zednářské lóže rostly jako houby po dešti. I Weishaupt koketoval se zednáři, ale rozcházel se s nimi v některých myšlenkách, takže se nakonec členem lóže nestal. Místo toho se rozhodl založit vlastní tajnou společnost stojící na základech iluminace, pro nějž se časem vžilo označení „bavorští ilumináti“

Cílem bylo oprostit se od náboženství a spravovat zemi ke všeobecnému blahu lidí. Bylo nutné vytvořit stav absolutní svobody a rovnosti, zbavený společenské nadřazenosti jedněch nad druhými a majetkových rozdílů. Zní to spíše jako komunismus, ale s tím to nemělo kromě myšlenky rovnosti mnoho společného.

Poprvé se členové nového řádu iluminátů sešli v noci na 1. května 1776 v lese poblíž Ingolstadtu. Pět mužů drželo v rukou louče a ustanovili nová pravidla řádu. Mezi ně patřilo například to, že členem se mohl stát jen člověk, který měl pevné rodinné a společenské vazby, dobrou pověst a majetek. S jeho přijetím do skupiny museli souhlasit všichni členové řádu.

Členství mělo tři stupně – novic, minervál a osvícený minervál. Název minervál odkazoval na antickou bohyni moudrosti Minervu. Cílem bylo šířit novou vzdělanost a myšlenky iluminátů.

V roce 1782 už měl řád na šest set členů. Bylo mezi nimi i mnoho významných bavorských osobností, jako šlechtici, právníci, vojáci, intelektuálové a politici. Patřil mezi ně i význačný německý básník a dramatik Johann Wolfgang Goethe. Na konci roku 1784 čítal řád iluminátů až 3000 členů a stále se rozůstal. Stejně tak rostl i jeho význam a vliv. Bývalý svobodný zednář Baron von Knigge se stal jednou z vůdčích osobností, který velmi přispěl k rozvoji řádu. Pak se ale začal rozcházet s Weishauptem ohledně dalšího směřování řádu a nakonec jej opustil.

Z řádu odešel také další významný člen Joseph Utzschneider, který navíc napsal bavorské vévodkyni, aby se začala touto tajnou společností zabývat. Ve svém dopise nebo spíše udání uvedl spoustu pomluv o iluminátech, které ale padly na úrodnou půdu. Bavorský vévoda vydal výnos, kterým se všechny nové i staré tajné organizace staví mimo zákon. Ilumináti se ale domnívali, že se jich dekret netýká. O rok později proto byl vydán druhý dekret, kde byli ilumináti výslovně zmíněni. V následném třetím výnosu se pak členství v řádu trestalo smrtí a přísně zapovídalo.

Weishaupt byl vyhozen z univerzity a zbytek života prožil v Sasku, kde se živil jako učitel filozofie. S řádem tak byl v podstatě konec. Bavorský stát oficiálně řád rozpustil a jeho členové společenstvo skutečně opustili. Neexistují žádné věrohodné informace, že by dále pokračoval ve své činnosti. Přesto jsou mu přisuzovány dodnes přehnané ambice a možnosti. Měl stát za vraždou prezidenta Johna F. Kennedyho nebo za druhou světovou válkou. Jde o konspirační teorie, které ale nemají reálný základ. Ne, že by v pozadí mnoha událostí nestály skryté postavy tahající za nitky, ale s původním řádem iluminátů nemají nic společného.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu