válkaČeskoslovenskoobjevy

Sexuální výchova za socialismu: Onanovat není zdrávo, varovali odborníci

Sexuální výchova za socialismu: Onanovat není zdrávo, varovali odborníci

Dospívající chlapci to za socialismu neměli lehké. Sex byl pro ně zahalen rouškou tajemství a veřejně se o něm nehovořilo. Sehnat knihu věnovanou sexualitě bylo prakticky nemožné. Až na počátku sedmdesátých let vydali polští lékaři Jaczewski a Zmijewski příručku věnovanou této tématice, hojně prodávanou ve všech zemích socialistického tábora. V knížce pro chlapce se dovíme, že onanie způsobuje impotenci, homosexualitu a má i další negativní následky.

Václav Pokorný 24. ledna 2018

V dobách socialismu se dospívající chlapci o sexuálních praktikách dozvídali převážně od svých spolužáků. Jednou z prvních vlaštovek, která měla dítkám poradit, jak se s pohlavním dospíváním vlastně vypořádat, byla kniha polských lékařů dr. Andrzeje Jaczewského a Jerzyho Zmijewského z roku 1976, která nesla název Kniha pro chlapce. Autoři v ní přirovnali pohlavní pud k hydroelektrárně a v knize jej popsali následovně:

“Tok horské bystřiny využitý hydroelektrárnou se stává zdrojem elektrické energie, dává světlo, obohacuje život. Ale když bystřina prorazí hráz, zalije pole, zničí úrodu, přinese zkázu. Tak je tomu i s pohlavním pudem.”

Knížka pro chlapce

Knížka pro chlapce

Neméně úsměvně působí i jejich představa o důsledcích onanie na vznik impotence a prvních sexuálních zkušeností:

“Když je onanie prováděna několikrát denně, může docházet k poruše, že muž není schopen zakončit pohlavní styk ejakulací. Mladí chlapci někdy dělají hrozné hlouposti. Asi je hanba o tom mluvit, ale stává se, že si za partnerky svých prvních pohlavních styků vybírají dívky blíže neznámé a že k těmto stykům dochází někdy dokonce na veřejných záchodcích či toaletách ve vlaku.”

Knížka pro chlapce

Knížka pro chlapce

Zvláštní pasáž je věnována homosexualitě, kde autoři dokonce odborně vysvětlují, jak k ní dochází, a uvádějí:

“Ano, stává se, že chlapci onanují hromadně. Někdy se jich sejde deset, dvacet, někdy jen dva. Tam obvykle bývá jeden nebo více vůdců. Důrazně musím varovat před hromadnou onanií. V důsledku jejího provádění se nesprávně usměrní pohlavní pud, a to je pak pro některé jedince zdrojem homosexuálních praktik v pozdějším životě.”

Velmi podrobně se autoři věnují onanii, na které podle nich není nic špatného, ale s pohoršením poukazují na to, že mládež se onanii podle nich věnuje až příliš často. Doporučují proto mladým, aby se sexuálním pudem bojovali, a nijak je v tomto směru nešetří:

“My víme, že vítězství člověka nad sebou samým poskytuje mu velké zadostiučinění. V životě platí, že člověk je buď slaboch, který vždycky volí tu nejsnazší cestu, anebo tvrdý chlap.”

V dobách socialismu se dospívající chlapci o sexuálních praktikách dozvídali převážně od svých kamarádů a spolužáků.

V dobách socialismu se dospívající chlapci o sexuálních praktikách dozvídali převážně od svých kamarádů a spolužáků.

Tuto knihu můžeme vnímat jako přelomovou, neboť dávala jakési oficiální svolení k přiměřené onanii. Navíc byla dílem téměř skutečných “odborníků” na lidské tělo.

Dnešní názory lékařské a odborné veřejnosti na masturbaci dospívajících chlapců jsou veskrze kladné. Výzkumy také potvrdily, že pravidelná masturbace je prospěšná i pro dospělé muže, kteří posléze trpí méně často rakovinou prostaty. Je to proto, že toxiny způsobující onemocnění se vyplaví při každé ejakulaci. Masturbace vlastně vytváří prostředí, které podporuje imunitu. Ta chrání naše tělo před různými vlivy okolí a infekcemi. V mužském těle se při ejakulaci vyplavuje v malých dávkách hormon kortizol. Jedná se o hormon, který zvyšuje pohotovost organismu při zátěžových situacích a stresu. Odborné studie tedy prokázaly, že masturbace je zdraví prospěšná a společensky nezávadná.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu