Lid takzvané okuněvské kultury emigroval ze Sibiře do Severní Ameriky.

Lid takzvané okuněvské kultury emigroval ze Sibiře do Severní Ameriky. | zdroj: Daily Mail


Severoameričtí indiáni pocházejí z Kazachstánu. Důkazem může být i 4500 let starý hrob okuněvské šlechtičny

TÉMATA: pravěk | doba bronzová | archeologie | sibiř

user-avatar

Yvonne K.

12. 10. 2016 | 09:00

Na jihu Sibiře objevili archeologové čtyři a půl tisíce let staré ostatky ženy pohřbené spolu s dítětem. Z bohaté pohřební výbavy největší pozornost vzbudila kadidelnice s vyrytými solárními ornamenty. Podobné se nedávno našly také na prastarých skalních rytinách na Sibiři. To by mohlo být důkazem, že jejich tvůrci byli lidé takzvané okuněvské kultury, kteří jsou předky severoamerických indiánů.

Pohřební mohyla z doby bronzové byla objevena v Chakasii na jihu Sibiře. V jednom z hrobů ležela kostra ženy, jejíž ruka se dotýká těla dítěte. Podle vědců šlo o příslušníky lidu okuněvské kultury, tedy dávných předků severoamerických indiánů, kteří zhruba před 12 600 lety emigrovali z jižní Sibiře do Severní Ameriky. Tento tajemný národ, proslulý bohatstvím a rozmanitostí svého umění, podle vědců zřejmě pocházel z oblastí dnešního KazachstánuHrob s ostatky ženy a dítěte

Hrob ženy vědci datovali do rané doby bronzové mezi lety 2500 a 1800 před naším letopočtem. “Na tak dávnou dobu měla tato žena u sebe v hrobě hodně věcí,” poznamenal šéf expedice Andrej Poljakov.  “S něčím podobným jsme se dosud v jiných hrobech z této doby nesetkali, a to nás vede k názoru, že tyto předměty v jejím hrobě mají nějaký rituální význam,” dodal. Fragment kadidelnice se slunečním symbolem

Podle archeologů se žena za svého života těšila zvláštnímu postavení ve společnosti. Svědčí o tom okolo stovky ozdob vyrobených ze zubů různých zvířat, předmětů z kostí a rohoviny, skříňky s kostěnými jehlami uvnitř, bronzový nůž a více než 1500 korálků, které zdobily ženin pohřební šat. Nejzajímavějším artefaktem je ovšem hliněná kadidelnice se slunečními obrazci, které se shodují s nedávno objeveným skalním uměním na Sibiři. Dosud se nevědělo, kdo tyto skalní rytiny vytvořil, nynější nález pohřebiště okuněvského lidu však naznačuje, že právě tato kultura dala vzniknout těmto kresbám.

“Nyní díky tomuto poslednímu nálezu můžeme s konečnou platností prohlásit, že skalní umění vytvořili představitelé okuněvské kultury,” řekl Poljakov. “Doufáme, že příští rok získáme ještě víc vzácných a zajímavých nálezů, jak budeme pokračovat ve výzkumu této unikátní mohyly a odkryjeme centrální pohřebiště,” nechal se slyšet ruský archeolog.

 

user-avatar

Yvonne K.

12. 10. 2016 | 09:00

Zavří­t reklamu