válkaČeskoslovenskoobjevy

Šestnáctiletý důstojník vedl své muže do bitvy, přišel o nohu, přesto se chtěl vrátit

Šestnáctiletý důstojník vedl své muže do bitvy, přišel o nohu, přesto se chtěl vrátit
Zdroj: Wikimedia Commons

Reginald John Beardsworth Battersby se do britské armády přihlásil jako čtrnáctiletý. V patnácti získal hodnost poručíka a v šestnácti vedl své muže do boje.

Tomáš Chalupa 23. května 2021

Battersby se přihlásil do armády v roce 1914 jako dobrovolník. Tehdy byla doba plná nadšení, dobrovolníci se do armády jen hrnuli a byli přijímáni bez ohledu na věk nebo další okolnosti. Každému bylo umožněno zapojit se do největšího válečného konfliktu dějin.

Battersby u odvodu řekl, že je mu 19. To bylo běžné a dělali to tak všichni. Samozřejmě odvodoví důstojníci měli své podezření, ale nikdo do těchto věcí příliš nešťoural. Battersby se připojil ke 14. praporu Manchesterského pluku. Jeho otec sice se znepokojením zjistil, že jeho syn je v armádě, ale místo toho, aby zařídil jeho propuštění, konstatoval, že je to jeho volba a jeho život. Velmi pokrokové uvažování, i na dnešní dobu.

Battersby se do boje zapojil v roce 1916. To už byl v hodnosti poručíka a velel šedesátce mužů. 1. července roku 1916 své muže vedl do boje o nedaleký kopec, kde bylo německé postavení. Při útoku byl zasažen do nohy. Byl odtažen z boje a strávil měsíc ve vojenské nemocnici. Znovu se zapojil do bojů na řece Sommě.

7. března roku 1917 pak byl zraněn na setkání důstojníků v zákopech. Německý dělostřelecký granát dopadl přímo na shromážděné důstojníky. Byla to strašlivá jatka, přežil jen Battersby. Ten znovu putoval do nemocnice, kde mu amputovali nohu.

Armáda jej vzhledem ke zranění propustila. Ovšem Battersby s tím nesouhlasil, podal odvolání s tím, že si opatří umělou protézu, která mu umožní dále bojovat. A skutečně byl v březnu roku 1918 shledán způsobilým pro návrat do boje.

Ke své smůle ale neputoval do zákopů, ale až do konce války sloužil na štábu v zázemí. V roce 1920 opustil armádu a dal se na studium teologie na vysoké škole, a to přes to, že nedokončil ani tu základní. V roce 1928 byl vysvěcen na kněze a o několik let později se stal vikářem v Chittoe. Sloužil také jako kaplan u námořního sboru a jako dobrovolník u civilní obrany. Zemřel v Chittoe v roce 1977 a je pohřben na místním hřbitově.

Související články

Další články

Zavří­t reklamu