Proměna člověka ve válce na fotografiích Lalage Snowa

Proměna člověka ve válce na fotografiích Lalage Snowa | zdroj: internet


Série fotografií britských vojáků zachycuje, jak člověka změní válka

TÉMATA: fotografie | vojáci | umění

user-avatar

Tomáš Chalupa

13. 10. 2015 | 13:00

Uznávaný a oceňovaný fotograf Lalage Snow nafotil během sedmi měsíců portréty britských vojáků působících v Afghánistánu. Každého z vojáků nafotil hned po příjezdu, pak uprostřed mise a na jeejím konci. Zároveň s každým z nich rozmlouval a dozvěděl se, že je často trápí strach, stesk po domově, mrtví kamarádi a celková zhnusenost válkou. Tyto pocity stejně jako prožité válečné zážitky se zračí v jejich tvářích a ukazují, jak člověka mění válka.

user-avatar

Tomáš Chalupa

13. 10. 2015 | 13:00

Zavří­t reklamu