válkaČeskoslovenskoobjevy

Sčítání lidu v Sovětském svazu se v roce 1937 muselo opakovat. Stalin totiž nebyl s výsledky spokojen

Sčítání lidu v Sovětském svazu se v roce 1937 muselo opakovat. Stalin totiž nebyl s výsledky spokojen
Zdroj: Wikimedia Commons

U nás právě proběhlo sčítání lidu a není důvod se obávat, že by bylo nějak výrazně zkreslené, nebo že bychom se dočkali nějakého vyloženě překvapivého výsledku. Ve zcela odlišné atmosféře ovšem probíhalo sčítání obyvatelstva Sovětského svazu ve 30. letech 20. století. Tento census se zapsal do dějin jako jeden z nejkontroverznějších.

Marta Šindlauerová 8. června 2021

Psal se rok 1937 a v Sovětském svazu se po po 11 letech konalo sčítání lidu. Sovětští pohlaváři měli velká očekávání: předpokládali, že od posledního sčítání se populace zvýšila o minimálně 35 milionů. Což by hlavně Západu ukázalo, jak produktivní a perspektivní Sovětský svaz je, a že – slovy Stalina – se mají lidé v zemi dobře, a proto se množí a přistěhovávají. Kýženého čísla se ale nedočkali, a vlastně se mu ani na míle nepřiblížili. Výsledek sčítání skončil totálním fiaskem, když vyšlo najevo, že celkový příbytek činil pouhých 7 milionů. To je číslo, kterým se Svaz nehodlal nikde chlubit.

Přitom odhad 35 milionů byl sám o sobě příliš optimistický, až nereálný. Jednak do sčítání zasáhla druhá světová válka a jednak také hladomor v letech 1932–1934. A nesmíme ani zapomenout na krutovládu Stalina, jenž se masivní čistkou zbavoval všech občanů, kteří se mu nějak znelíbili. Mimo nízké číslo přineslo sčítání i další překvapení, zdánlivě ne příliš podstatné: více než polovina obyvatelstva uvedla, že se považují za věřící.  V době přísných protináboženských tendencí a restrikcí to bylo něco skandálního.

Thumbnail # Stalinův hrůzný experiment udělal z lidí za deset dní kanibaly!
Mohlo by Vás zajímat:

Stalinův hrůzný experiment udělal z lidí za deset dní kanibaly!

Sovětská vláda takové zdiskreditování své síly a filozofie odmítala připustit. Proto celé sčítání anulovala a obvinila sčítací komise, že se dopustila vážných narušení statistických principů. Lidé, kteří vyplněné sčítací formuláře sbírali, třídili a zpracovávali z nich získané údaje, byli zatčeni a někteří z nich popraveni. Stejný osud potkal také vedoucí regionálních statistických úřadů. A to včetně těch, kteří platili za renomované odborníky ve statistické oblasti s desítkami let praxe.

Thumbnail # Kazachstán se stal na čtyři dny celým Sovětským svazem
Mohlo by Vás zajímat:

Kazachstán se stal na čtyři dny celým Sovětským svazem

Obecně vzato byl celý tento census poněkud prokletý. Sčítání bylo provedeno během jediného (!) dne a do terénu vyšlo přes milion dobrovolníků se sčítacími archy, kteří se museli brodit přes nejhlubší bažiny a sněhové závoje do těch nejzapomenutějších končin Sovětského svazu. A co hůř: kvůli anulaci to všechno museli absolvovat ještě jednou. Původní formulář z prvního sčítání vytvořený statistickým úřadem byl poměrně obsáhlý a Stalinovi se vůbec nelíbil, proto ho předělal podle svého vkusu. Dotazník znatelně zkrátil a zahrnul do něj výhradně otázky, na které se nedalo odpovědět jednoznačně. Také byly zcela vyřazeny dotazy ohledně výše výdělku, etnicity nebo místa narození. 

Thumbnail # Za špatné předpovědi počasí ho Stalin poslal do gulagu. Odsud se už nikdy nevrátil
Mohlo by Vás zajímat:

Za špatné předpovědi počasí ho Stalin poslal do gulagu. Odsud se už nikdy nevrátil

Jelo se tedy odznovu – ovšem k regulérně vedenému sčítání to mělo hodně daleko. Statistici se báli předkládat vůdci jakákoli data, která by se mu nelíbila, protože moc dobře už věděli, že první na ráně za případný statistický neúspěch budou oni. Jejich strach se dá pochopit, ale měl bohužel za následek zkreslení mnohých potíží, které nastaly v průběhu následujících let. Například hladomor na Ukrajině, která byla potravinovou katastrofou zasažena nejvážněji: zemřely 4 miliony obyvatel a situace byla naprosto kritická, ovšem kvůli záměrně upravovaným statistickým datům se ke Stalinovi dostávaly zcela nesprávné údaje, a nepovažoval proto hladomor za tak vážný problém.

Další články

Zavří­t reklamu