Nález těchto šachových figurek svědčí o pronikání šachů na Britské ostrovy ze severu.

Nález těchto šachových figurek svědčí o pronikání šachů na Britské ostrovy ze severu. | zdroj: thevintagenews.com


Šachové figurky z ostrova Lewis mají v očích hrůzu i bojovnost

TÉMATA: středověk | šachy | nálezy

user-avatar

Tomáš Chalupa

12. 10. 2019 | 09:30

V roce 1831 byly pod pískem na ostrově Lewis objeveny šachové figurky z 12. století. Bylo jich 93 a zřejmě pocházely od dávných Norů, kteří kdysi skotský ostrov vlastnili.

Podle odborníků pochází šachový set, nebo spíše několik šachových setů dohromady, z Trondheimu. Ve 12. století byly skotské ostrovy norskou državou. Ostrov Lewis pak byl často navštěvován obchodníky z pevniny a zřejmě jeden z nich přivezl i tyto vzácné šachy.

Ty jsou vytvořeny z mrožího klu v typickém severském stylu. O jejich původu není pochyb, tedy co se týče země, ovšem s autorstvím je to složitější. Podle některých záznamů byla tvůrkyní šachových figurek Margrét hin haga (1150–1220), žena váženého kněze. Podle některých pramenů nepocházela přímo z Norska, ale z Islandu. Její manžel vyzdvihoval její umění a nabízel velmožům, že jim jeho žena vytvoří šachy nebo jiné figurky. Podle některých odborníků je ale pravděpodobné, že jde o pět různých setů, z nichž každý byl nejspíš vytvořen někým jiným. Mezi figurkami jsou totiž odlišnosti, které by ukazovaly spíše na různé autory.

Samotné figurky jsou velmi zajímavé. V mnohém se totiž odlišují od běžných dnešních šachů. Některé postavy mají v očích obavy a tváří se vyděšeně, jiné jsou spíše bojovné. Najdeme tu bojovníky držící odhodlaně své štíty a zbraně, jeden je dokonce do štítu zakousnutý, kněze svírající svitky na hrudi, krále a královny na vysokých trůnech nebo jiné s obavami a strachem ve tváři. Pěšci pak jsou reprezentováni jen geometrickými útvary a nemají lidskou podobu. Emoce ve tvářích figurek jsou sice velmi poutavé a zajímavé, ale podle historiků jde o omyl dnešní doby. To, co v nich vidíme my, prý středověcí tvůrci vůbec neplánovali zobrazovat.

Dnes je 82 figurek součástí expozice v Britském národním muzeu, zbývajících jedenáct pak vlastní Národní skotské muzeum. Obě sbírky byly mnohokrát vystaveny a doslova procestovaly celý svět. Patří k vůbec nejzajímavějším šachovým setům, jaké kdy byly nalezeny.  

user-avatar

Tomáš Chalupa

12. 10. 2019 | 09:30

Zavří­t reklamu