Komunističtí předáci Leonid Brežněv a Josif Stalin by ze současných průzkumů veřejného mínění v Rusku měli jistě radost.

Komunističtí předáci Leonid Brežněv a Josif Stalin by ze současných průzkumů veřejného mínění v Rusku měli jistě radost. | zdroj: ČTK


Rusům se prý nejlíp žilo za Brežněva a Stalina

TÉMATA: sovětský svaz | rusko | stalin | brežněv | jelcin | gorbačov

user-avatar

Jan Kyzlink

2. 03. 2016 | 11:15

Rusové dnes považují za nejpřínosnější historické období éru, kdy jim vládl pevnou rukou diktátor Josif Stalin a tvrdý normalizátor Leonid Brežněv. Naopak nejhůř hodnotí vládu Michaila Gorbačova a Borise Jelcina, kdy došlo k rozpadu sovětského impéria a ekonomickému rozvratu. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila ruská nezávislá sociologická služba Levada.

Z průzkumu, v němž se měli dotázaní vyjádřit ke kvalitám státníků vládnoucích ve 20. století, vyšel nejlépe Brežněv. Pozitivní názor na jeho éru (1960–1982) má 51 procent Rusů, negativních ohlasů je 18 procent. Zhruba stejně odpovídali dotazovaní v obdobném průzkumu v roce 1999. Do vzpomínek Čechoslováků se Leonid Brežněv zapsal hlavně jako ten, kdo poslal do Československa vojska Varšavské smlouvy a líbal se s prezidentem Husákem.

Stalinovu éru (1922–1953) vnímá jako přínosnou 40 procent Rusů, jako zavrženíhodnou pak 38 procent. Před 17 lety přitom hodnotilo Stalina pozitivně jen 18 procent dotázaných, negativně zato 57 procent. Průzkum tak potvrdil pokračující trend v Rusku, směřující ke stále příznivějšímu hodnocení bývalého bolševického diktátora, jenž měl přímo či nepřímo na svědomí více občanů SSSR, než kolik jich bylo zabito během druhé světové války. Kult Stalina ovládl v 50. letech i časopis pro nejmenší Mateřídoušku.

První ruský prezident Boris Jelcin a poslední sovětský prezident Michail Gorbačov dopadli v průzkumu špatně. Na Jelcina vzpomíná v dobrém jen 11 procent Rusů, 68 procent vnímá období jeho vlády negativně. Gorbačov se pozitivně zapsal do vědomí pouhých 12 procent dotázaných, zato 67 procent jej hodnotí negativně.  Černé ovce ruských anket: Boris Jelcin (vlevo) a Michail Gorbačov (vpravo).

Průzkum rovněž ukázal, že se postupně zlepšuje renomé posledního ruského monarchy Mikuláše II., kterého v roce 1918 nechali popravit bolševici. V roce 1999 se k němu hlásilo pouhých 19 procent Rusů, nyní už jich je 30 procent. Hodnocení Nikity Chruščova, který stál v čele sovětských komunistů v letech 1953 až 1964, zůstává stabilní. Před 17 lety i letos jeho éru označila za přínosnou skoro třetina dotázaných. Nikita Chruščov ukončil éru stalinismu, když v roce 1956 zkritizoval Stalinovy zločiny.

 

user-avatar

Jan Kyzlink

2. 03. 2016 | 11:15

Zavří­t reklamu