válkaČeskoslovenskoobjevy

Ruští popové žehnají všude a všemu, od zbraní až po urychlovač částic

Ruští popové žehnají všude a všemu, od zbraní až po urychlovač částic
Zdroj: slavorum.org
+ 21 fotek+ 22 fotek

Zdá se, že pravoslavný kněz v Rusku požehná čemukoliv, od pušek až po tanky, od vědeckého a výzkumného centra až po bazén, takže je otázkou, zda existuje něco, čemu nepožehná. Podle východní pravoslavné církve Bůh stvořil svět, aby vše, co je na světě, ho oslavovalo a jeho vůli plnilo. Hmota jako taková tak není zavrhována. To, že lidé využívají materiálních statků jen k vlastním, sobeckým účelům, je nepochopením smyslu existence. Pokud tedy Boha požádáme, aby hmotným statkům požehnal, vracíme jim jejich původní účel, pro které byly stvořeny. To zní sice hezky, ale přece jen – jaký smysl má žehnat věcem, které neslouží ničemu dobrému, jako jsou třeba zbraně?

Yvonne Pokorná 15. června 2018

Související články

Další články

Zavří­t reklamu