Příčina masivního vymírání mamutů na konci würmského zalednění je dodnes příčinou vědeckých sporů. Dříve převládal názor, že mamuty vyhubil intenzivní lov člověkem.

Příčina masivního vymírání mamutů na konci würmského zalednění je dodnes příčinou vědeckých sporů. Dříve převládal názor, že mamuty vyhubil intenzivní lov člověkem. | zdroj: siberiantimes.com


Ruský vědec přišel s novou teorií, proč mamuti vyhynuli

TÉMATA: paleontologie | mamuti

user-avatar

Markéta Oderská

7. 04. 2015 | 07:15

Nikoli člověk, ale osteoporóza byla hlavním důvodem, proč mamuti vyhynuli. Přispěl k ní fatální nedostatek minerálů zapříčiněný klimatickými změnami. Tvrdí to sibiřský paleontolog Sergej Leščinskij, který během posledních více než deseti let prozkoumal tisíce mamutích kostí a zubů, včetně kosterních nálezů z Předmostí na Moravě, Dolních Věstonic a Milovic.

Nemoci kostí a nedostatek minerálních látek pravděpodobně vedly k vyhynutí mamutů na konci poslední doby ledové. Je o tom přesvědčen ruský vědec Sergej Leščinskij ze státní univerzity v Tomsku, jehož rukama prošlo 23 500 mamutích kostí a zubů. Téměř všechny nesly známky osteoporózy (řídnutí kostní tkáně), ale i dalších nemocí, jako jsou osteofibróza, osteomalacie, osteolýza nebo kloubní atrofie.

Leščinskij dospěl k názoru, že klimatická změna a s tím související geochemické procesy ovlivnily chemické složení půdy a vody v prostředí obývaném mamuty. Deficit minerálů zapříčinil u mamutů metabolické poruchy. Jejich končetiny i páteř pak byly mnohem více náchylnější k nejrůznějším chorobám, deformitám i zlomeninám, což je činilo ve volné přírodě zranitelnějšími.

Sergej Leščinskij

„U některých jedinců nejsou kloubní plochy na končetinách jen poškozeny, ale jsou evidentně zmrzačeny v důsledku nemoci,“ uvedl Leščinskij. „Pokud jde o osteoporózu, téměř 100 procent vzorků, které jsme nasbírali, nesou stopy této nemoci. Je zřejmé, že to zvířatům působilo obrovské trauma, například podvrtnutí a zlomeniny i při minimální zátěži. Mamuti s poškozenými končetinami nebo páteří si nemohli sehnat potravu v dostatečném množství a ztráceli schopnost následovat své stádo. Ti, co zaostávali za stádem, se rychle stávali kořistí predátorů,“ vysvětlil vědec, proč mamuti hynuli.

Jak známo, masivní úhyn mamutů začal přibližně před 20 000 až 24 000 lety. Proces trval delší dobu a probíhal v několika vlnách. Druhá vlna přišla před 13 až 15 tisíci lety a ta poslední nastala před 9 až 12 tisíci lety, ačkoliv existují důkazy o tom, že mamuti v menších skupinách přežívali poblíž Aljašky, na Wrangelově ostrově a ruské Arktidě ještě před 3 700 lety.  

user-avatar

Markéta Oderská

7. 04. 2015 | 07:15

Zavří­t reklamu